• Latest 0 wrocaw Available

You Might Also Like:

16Jul

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Jul, 2018. Obsługa systemów IT w odniesieniu do Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI w charakterze krajowego koordynatora systemu, w tym:.... ... Continue reading -->


16Jul

Wny Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Wny Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Jul, 2018. Opracowywanie koncepcji systemów IT Policji,. Projektowanie zmian i uczestniczenie w wyznaczaniu kierunków rozwoju systemów IT, spójnych z przyjętą w Policji... ... Continue reading -->


16Jul

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Jul, 2018. Współpracowanie ze specjalistami z dziedziny IT – inżynierami innych służb, pracownikami firm zewnętrznych w ramach zawartych umów.... ... Continue reading -->


16Jul

Konsultant Pomocy Technicznej Systemu Erp Streamsoft Verto Jobs Vacancy in Streamsoft . Streamsoft opening great career opportunity and jobs vacancy for Konsultant Pomocy Technicznej Systemu Erp Streamsoft Verto position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Jul, 2018. Masz wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub informatycznym (poszukujemy również ambitnych, zaangażowanych osób, które chciałby rozpocząć swoją karierę... ... Continue reading -->


16Jul

Konsultant Wdro Systemu Erp Streamsoft Verto Jobs Vacancy in Streamsoft Kraków. Streamsoft Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Konsultant Wdro Systemu Erp Streamsoft Verto position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Jul, 2018. Masz wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub informatycznym (poszukujemy również ambitnych, zaangażowanych osób, które chciałby rozpocząć swoją karierę... ... Continue reading -->