• Latest 0 wrocaw Available

You Might Also Like:

16Apr

Specjalista Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Jobs Vacancy in Pkp Gdańsk. Pkp Gdańsk opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. W celu optymalnego zagospodarowania nieruchomości. Przygotowywanie projektów zagospodarowania nieruchomości i wizualizacji zabudowy.... ... Continue reading -->


09Apr

Specjalista Wydziale Ewidencji Nieruchomo Jobs Vacancy in Pkp Warszawa. Pkp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Wydziale Ewidencji Nieruchomo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Apr, 2019. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości i opłatami rocznymi z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz z innych opłat.... ... Continue reading -->


29Mar

Stanowisko Zarz Dzania Nieruchomo Ciami Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Chorzów. Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Chorzów opening great career opportunity and jobs vacancy for Stanowisko Zarz Dzania Nieruchomo Ciami position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Mar, 2019. Znajomość zasad rozliczania kosztów i przychodów najmu i wynajmu nieruchomości. Nazwa jednostki organizacyjnej.... ... Continue reading -->


03Apr

Starszy Specjalista Przej Tego Maj Tku Jobs Vacancy in Pko Bank Polski Warszawa. Pko Bank Polski Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista Przej Tego Maj Tku position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Apr, 2019. Pracujesz co najmniej 3 lata obszarze wyceny nieruchomości lub masz ukończone studium z zakresu wyceny nieruchomości,.... ... Continue reading -->


13Mar

Stanowisko Projektowania Architektoniczno Budowlanego Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Warszawa. Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Stanowisko Projektowania Architektoniczno Budowlanego position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Mar, 2019. Ocenie stanu nieruchomości pod kątem możliwości, zasadności i sposobów dostosowania do standardów,. Nazwa jednostki organizacyjnej.... ... Continue reading -->