• Latest 222147 Listings

22Apr

Wny Specjalista Jobs Vacancy in Podlaski Urz Wojew Dzki Bia Ymstoku Białystok. Podlaski Urz Wojew Dzki Bia Ymstoku Białystok opening great career opportunity and jobs vacancy for Wny Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także... ... Continue reading -->


22Apr

Specjalista Jobs Vacancy in Regionalna Dyrekcja Ochrony Rodowiska Warszawie Ciechanów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Rodowiska Warszawie Ciechanów opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Przygotowuje projekty opinii i opracowuje uzgodnienia dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia i strategie rozwoju,... ... Continue reading -->


22Apr

Praca Magazynie Waalwijk Tilburg Jobs Vacancy in Company Holandia. Company Holandia opening great career opportunity and jobs vacancy for Praca Magazynie Waalwijk Tilburg position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Opis stanowiska: - Skanowanie, pakowanie, wykładanie towarów, składanie i produkcja - Zbieranie zamówień w magazynie ze sprzętem elektronicznym Wymagania: ... ... Continue reading -->


22Apr

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Regionalna Dyrekcja Ochrony Rodowiska Warszawie Warszawa. Regionalna Dyrekcja Ochrony Rodowiska Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka,... ... Continue reading -->


22Apr

Pracownik Administracyjno Biurowy Jobs Vacancy in Wojciechowska Wsp Lnicy Rzeszów. Wojciechowska Wsp Lnicy Rzeszów opening great career opportunity and jobs vacancy for Pracownik Administracyjno Biurowy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Ewidencjonowanie poczty przychodzącej i wychodzącej,. Dyspozycyjności, komunikatywności, zaangażowania i samodzielności w działaniu,.... ... Continue reading -->


22Apr

Specjalista Jobs Vacancy in Wojew Dzki Inspektorat Farmaceutyczny Warszawie Warszawa. Wojew Dzki Inspektorat Farmaceutyczny Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Warunki pracy - praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – obszar województwa mazowieckiego, - kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu, - praca biurowa... ... Continue reading -->


22Apr

Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie Warszawa. Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.... ... Continue reading -->

22Apr

Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Finans Warszawie Warszawa. Ministerstwo Finans Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa;... ... Continue reading -->


22Apr

Specjalista Jobs Vacancy in Wny Inspektorat Transportu Drogowego Warszawie Warszawa. Wny Inspektorat Transportu Drogowego Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań... ... Continue reading -->


22Apr

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Mazowiecki Urz Wojew Dzki Warszawie Warszawa. Mazowiecki Urz Wojew Dzki Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Warunki pracy - praca biurowa, - praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu (rozprawy administracyjne), - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, ... ... Continue reading -->


22Apr

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie Warszawa. Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.... ... Continue reading -->

22Apr

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Podkarpacki Urz Wojew Dzki Rzeszowie Rzeszów. Podkarpacki Urz Wojew Dzki Rzeszowie Rzeszów opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),. Warunki pracy - praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze... ... Continue reading -->


22Apr

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Generalna Dyrekcja Krajowych Autostrad Warszawie Gdańsk. Generalna Dyrekcja Krajowych Autostrad Warszawie Gdańsk opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,. Opracowywanie i pozyskiwanie materiałów do wniosków o zapewnienie... ... Continue reading -->


22Apr

Specjalista Jobs Vacancy in Izba Administracji Skarbowej Krakowie Kraków. Izba Administracji Skarbowej Krakowie Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zdań: praca w systemie 8 godzinnym, konieczność telefonicznej i... ... Continue reading -->


22Apr

Specjalista Jobs Vacancy in Morski Oddzia Stra Granicznej Gda Sku Gdańsk. Morski Oddzia Stra Granicznej Gda Sku Gdańsk opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Warunki pracy praca biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe; Zakres zadań Wykonywanie kontroli stanu technicznego... ... Continue reading -->


22Apr

Referent Jobs Vacancy in Izba Administracji Skarbowej Lublinie Chełm. Izba Administracji Skarbowej Lublinie Chełm opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa z przewagą... ... Continue reading -->


22Apr

Inspektor Jobs Vacancy in Wojew Dzki Inspektorat Ochrony Lin Nasiennictwa Gda Sku Gdańsk. Wojew Dzki Inspektorat Ochrony Lin Nasiennictwa Gda Sku Gdańsk opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Warunki pracy Praca biurowo-terenowa. Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie to w szczególności... ... Continue reading -->


22Apr

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Urz Morski Gdyni Gdynia. Urz Morski Gdyni Gdynia opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Warunki pracy Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:. Praca w terenie.... ... Continue reading -->


22Apr

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Pomorski Urz Wojew Dzki Gda Sku Gdańsk. Pomorski Urz Wojew Dzki Gda Sku Gdańsk opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:. Komputer, telefon, drukarka.... ... Continue reading -->


22Apr

Praca Magazynie Okolice Rotterdamu Hagi Hoek Van Holland Jobs Vacancy in Company Holandia. Company Holandia opening great career opportunity and jobs vacancy for Praca Magazynie Okolice Rotterdamu Hagi Hoek Van Holland position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Praca przy pakowaniu i sortowaniu owoców/warzyw dla osób z Hoek van Holland, Hagi, Rotterdamu, de Lier i okolic Oferujemy: — Wynagrodzenie do 10,06 -... ... Continue reading -->


22Apr

Praca Magazynie Westland Jobs Vacancy in Company Holandia. Company Holandia opening great career opportunity and jobs vacancy for Praca Magazynie Westland position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Praca przy pakowaniu i sortowaniu owoców/warzyw dla osób z Hoek van Holland, Hagi, Rotterdamu, de Lier i okolic Oferujemy: — Wynagrodzenie do 10,06 -... ... Continue reading -->


22Apr

Inspektor Jobs Vacancy in Komenda Wojew Dzka Stwowej Stra Arnej Lublinie Lublin. Komenda Wojew Dzka Stwowej Stra Arnej Lublinie Lublin opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Obsługa rozmów telefonicznych prowadzonych przez kierownictwo Komendy Wojewódzkiej PSP w celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji z interesantami.... ... Continue reading -->


22Apr

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Wojew Dzki Inspektorat Ochrony Rodowiska Lublinie Lublin. Wojew Dzki Inspektorat Ochrony Rodowiska Lublinie Lublin opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Warunki pracy • praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.... ... Continue reading -->


22Apr

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Komenda Wojew Dzka Policji Lublinie Lublin. Komenda Wojew Dzka Policji Lublinie Lublin opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KWP w Lublinie zajmujących się realizacją powiązanych zadań.... ... Continue reading -->


22Apr

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Urz Komunikacji Elektronicznej Warszawie Poznań. Urz Komunikacji Elektronicznej Warszawie Poznań opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Prowadzenie postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu telekomunikacji i poczty oraz przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

22Apr

Monter Mebli Niemcy Jobs Vacancy in Euro Welt Katarzyna Farys Niemcy. Euro Welt Katarzyna Farys Niemcy opening great career opportunity and jobs vacancy for Monter Mebli Niemcy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Monter mebli, Niemcy Miejsce pracy: Niemcy, , różne lokalizacje Opis stanowiska: OPIS PRACY Praca na niemieckich warunkach ,z PEŁNYM PAKIETEM SOCJALNYM,... ... Continue reading -->


22Apr

Specjalista Ynier Architekt Jobs Vacancy in Company Gdańsk. Company Gdańsk opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Ynier Architekt position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Wykształcenia wyższego o kierunku budownictwo lub architektura,. Do Twoich zadań należeć będzie nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego mieszkaniowego... ... Continue reading -->


22Apr

Majster Budowy Budownictwo Lne Jobs Vacancy in Company . Company opening great career opportunity and jobs vacancy for Majster Budowy Budownictwo Lne position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Do Twoich zadań należeć będzie:nadzór nad podwykonawcami,nadzór nad powierzonym odcinkiem robót budowlanych,wspomaganie kierownika budowy w prowadzeniu... ... Continue reading -->


  • Company: Company
  • Added: 7 godz. temu

22Apr

Murarz Jobs Vacancy in Clockwork Norwegia. Clockwork Norwegia opening great career opportunity and jobs vacancy for Murarz position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Miejsce pracy: Praca w Norwegii. Zadania: Prace murarskie - budownictwo mieszkaniowe. Wymagania: Wykształcenie kierunkowe (fagbrev) Doświadczenie jako murarz... ... Continue reading -->


22Apr

Asystent Projektanta Bran Konstrukcyjnej Jobs Vacancy in Company Poznań. Company Poznań opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Projektanta Bran Konstrukcyjnej position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. MTB Project Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko: ASYSTENTA PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. Opis stanowiskaWykonywanie dokumentacji projektowych... ... Continue reading -->