• Latest 122 centrum informacji tvp Listings

25Apr

Sta Dla Studentek Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Sta Dla Studentek position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentek co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, oraz... ... Continue reading -->


25Apr

Sta Stanowisku Specjalisty Kontroli Produkcji Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Sta Stanowisku Specjalisty Kontroli Produkcji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Podczas stażu zakres obowiązków wybranej osoby będzie obejmował: - zapoznanie się z obowiązującymi procedurami, dotyczącymi produkcji audycji telewizyjnych,... ... Continue reading -->


25Apr

Sta Stanowisku Specjalisty Administracyjnych Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Sta Stanowisku Specjalisty Administracyjnych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Opracowywanie zleconych przez przełożonych pisemnych informacji i wyjaśnień oraz przygotowywanie projektów pism,.... ... Continue reading -->


25Apr

Sta Stanowisku Specjalisty Marketingu Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Sta Stanowisku Specjalisty Marketingu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Interesującą i pełną wyzwań pracę w Sekcji Promocji, Marketingu i Reklamy Oddziału Terenowego TVP S.A. Podczas stażu zakres obowiązków wybranej osoby będzie... ... Continue reading -->


25Apr

Sta Stanowisku Realizator Wiat Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Sta Stanowisku Realizator Wiat position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Podczas stażu zakres obowiązków wybranej osoby będzie obejmował realizację światła przy programach informacyjnych, programach studyjnych, transmisjach i... ... Continue reading -->


25Apr

Sta Stanowisku Specjalisty Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Sta Stanowisku Specjalisty position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Podczas stażu wybrana osoba będzie miała możliwość zapoznania się oraz uczestniczenia w procesie planowania emisji reklam i wskazań sponsorskich oraz... ... Continue reading -->


25Apr

Sta Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Sta position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Możliwość zdobycia unikatowych informacji w zakresie realizacji założeń programowych w powiązaniu z przydzielonymi środkami finansowymi oraz wielu zagadnień... ... Continue reading -->


25Apr

Sta Stanowisku Specjalisty Praw Autorskich Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Sta Stanowisku Specjalisty Praw Autorskich position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Wspierać Zespół Sprawozdawczości Programowej TVP S.A. W pracach organizacyjnych związanych z uczestniczeniem TVP S.A.... ... Continue reading -->


25Apr

Oszenie Konkursie Kandydat Trzech Onk Zarz Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Oszenie Konkursie Kandydat Trzech Onk Zarz position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera informacji lub dokumentów, o których mowa w § 2 ust. O ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat... ... Continue reading -->


25Apr

Oszenie Otwartym Naborze Partner Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Oszenie Otwartym Naborze Partner position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. TVP S.A., Oddział Terenowy w Łodzi ul. Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do... ... Continue reading -->


25Apr

Wakacyjne Praktyki Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Wakacyjne Praktyki position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Wprowadzanie informacji do bazy danych,. Pracę przy researchu do audycji i debat organizowanych w TVP Kultura, zadania przy bieżących projektach realizowanych... ... Continue reading -->


25Apr

Stanowisko Rady Programowej Telewizji Polskiej Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Stanowisko Rady Programowej Telewizji Polskiej position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Rada Programowa TVP S.A. Podczas 3(3) posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2017 roku Rada Programowa przyjęła jednogłośnie stanowisko następującej treści:.... ... Continue reading -->


25Apr

Tester Oprogramowania Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Tester Oprogramowania position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. (dalej TVP S.A.). W TVP będziesz mieć możliwość:. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. Maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP... ... Continue reading -->


25Apr

Stanowisko Rady Programowej Tvp Sprawie Oceny Program Ramowych Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Stanowisko Rady Programowej Tvp Sprawie Oceny Program Ramowych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Rady Programowej TVP S.A. Rada Programowa wielokrotnie zwracała się do Zarządu Spółki TVP S.A. Rada Programowa podkreśla jednocześnie, że nie jest... ... Continue reading -->


25Apr

Specjalista Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. (dalej TVP S.A.). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. Maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A.... ... Continue reading -->


25Apr

Wny Specjalista Wydzia Energetyki Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Wny Specjalista Wydzia Energetyki position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. (dalej TVP S.A.). W procesie rekrutacji w TVP S.A. Maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A.... ... Continue reading -->


25Apr

Specjalista Medi Spo Eczno Ciowych Warszawa Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Medi Spo Eczno Ciowych Warszawa position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. (dalej TVP S.A.). Współpracował z zespołem dziennikarzy TVP Sport. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A.... ... Continue reading -->


25Apr

Rodek Dokumentacji Zbior Programowych Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Rodek Dokumentacji Zbior Programowych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Służą pomocą w bieżącym funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych TVP S.A. Elektroniczne bazy danych pozwalają na szybkie i wszechstronne dotarcie do każdej... ... Continue reading -->


25Apr

Specjalista Sprzeda Medi Internetowych Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Sprzeda Medi Internetowych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. (dalej TVP S.A.). Realizację wyzwań zawodowych w największej telewizji w Polsce, przy nowoczesnych projektach TVP VOD, TVP Sport, etc.... ... Continue reading -->


25Apr

Rada Nadzorcza Strategii Zarz Tvp Lata Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Rada Nadzorcza Strategii Zarz Tvp Lata position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Tworzenie wysokiej jakości audycji przy odbudowanym potencjale twórczym i produkcyjnym TVP,. Odbudowa roli TVP jako głównego medium opiniotwórczego i wzięcie... ... Continue reading -->


25Apr

Zdanie Odr Bne Uchwa Rady Programowej Tvp Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Zdanie Odr Bne Uchwa Rady Programowej Tvp position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Członkowie Rady Programowej TVP S.A. TVP powinna wypełnić swą misję publiczną poprzez konsekwentne wspieranie edukacji medialnej.... ... Continue reading -->


25Apr

Jacek Kurski Prezes Zarz Telewizji Polskiej Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Jacek Kurski Prezes Zarz Telewizji Polskiej position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. 8 stycznia 2016 roku decyzją Ministra Skarbu Państwa otrzymał nominację na Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej. Od 20 listopada 2015 do 7 stycznia 2016 jako... ... Continue reading -->


25Apr

Sprawozdanie Zarz Tvp Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Sprawozdanie Zarz Tvp position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. W roku 2009 wpływy abonamentowe TVP S.A. Przedstawia piąte już „Sprawozdanie Zarządu z wykorzystania przez TVP S.A.... ... Continue reading -->


25Apr

Uchwa Rady Programowej Tvp Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Uchwa Rady Programowej Tvp position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Informacji o działalności Rady Programowej TVP S.A. Przewodniczący Rady Programowej TVP S.A. UCHWAŁA NR 2/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.... ... Continue reading -->


25Apr

Uchwa Jobs Vacancy in Centrum Informacji Tvp Warszawa. Centrum Informacji Tvp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Uchwa position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Pracownicy TVP S.A. 2 Statutu Spółki TVP S.A. 2.Członkostwo w Komisji Etyki TVP S.A. Odwołanie członka Komisji przez Zarząd TVP S.A.... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

25Apr

Dyspozytor Odm Wydziale Ruchu Bydgoszcz Jobs Vacancy in Polskie Sieci Elektroenergetyczne Bydgoszcz. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Bydgoszcz opening great career opportunity and jobs vacancy for Dyspozytor Odm Wydziale Ruchu Bydgoszcz position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Znajomość zagadnień z zakresu organizacji energetyki, budowy stacji i układów automatyk i zabezpieczeń. System czasu pracy:.... ... Continue reading -->


25Apr

Asystent Projektanta Ftth Jobs Vacancy in Grafton Recruitment Polska Rzeszów. Grafton Recruitment Polska Rzeszów opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Projektanta Ftth position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, budownictwo. Dla naszego Klienta, rozwijającej się firmy telekomunikacyjnej poszukujemy osób na stanowisko... ... Continue reading -->


25Apr

Odszy Specjalista Wydziale Koordynacji Rozwoju Sieci Jobs Vacancy in Polskie Sieci Elektroenergetyczne Konstancin-Jeziorna. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Konstancin-Jeziorna opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Specjalista Wydziale Koordynacji Rozwoju Sieci position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Elektroenergetyka, energetyka, elektrotechnika lub pokrewne,. Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:.... ... Continue reading -->


25Apr

Oszenie Naborze Jobs Vacancy in Zienna Bydgoszcz. Zienna Bydgoszcz opening great career opportunity and jobs vacancy for Oszenie Naborze position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. Z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów; Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy ogłasza... ... Continue reading -->


25Apr

Ynier Budowy Toru Jobs Vacancy in Eltel Networks . Eltel Networks opening great career opportunity and jobs vacancy for Ynier Budowy Toru position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2019. ELTEL Networks Energetyka S.A. należy do międzynarodowej korporacji ELTEL Networks z siedzibą w Espoo, Finlandia. Posiadamy ponad 40 letnie doświadczenie w... ... Continue reading -->