• Latest 0 urz morski gdyni Listings

You Might Also Like:

21May

Administrator Nieruchomo Jobs Vacancy in Pkp Kielce. Pkp Kielce opening great career opportunity and jobs vacancy for Administrator Nieruchomo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 May, 2018. Udział w przeglądach okresowych administrowanych nieruchomości. Bieżący nadzór nad wykorzystywaniem administrowanych nieruchomości zgodnie.... ... Continue reading -->


21May

Specjalista Starszy Inspektor Ppo Biurze Bezpiecze Stwa Jobs Vacancy in Pkp Gdańsk. Pkp Gdańsk opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Starszy Inspektor Ppo Biurze Bezpiecze Stwa position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 May, 2018. Opiniowania dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i innych opracowań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla nieruchomości PKP S.A.... ... Continue reading -->


21May

Praktykant Biurze Geodezji Ewidencji Nieruchomo Jobs Vacancy in Pkp Warszawa. Pkp Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Praktykant Biurze Geodezji Ewidencji Nieruchomo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 May, 2018. Zakres czynności: udział w pracach związanych z wdrażaniem systemu geoinformatycznego zapoznanie się ze Standardem technicznym GK-1 i przepisami dot. terenów... ... Continue reading -->


21May

Praktykant Archiwum Zak Adowym Pkp Jobs Vacancy in Pkp Sosnowiec. Pkp Sosnowiec opening great career opportunity and jobs vacancy for Praktykant Archiwum Zak Adowym Pkp position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 May, 2018. Stworzenie topografii zbioru po procesie relokacji dokumentacji z Oddziałów Gospodarowania Nieruchomości. Poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:.... ... Continue reading -->


21May

Praca Mieszkaniem Jobs Vacancy in Company Ostrów Wielkopolski. Company Ostrów Wielkopolski opening great career opportunity and jobs vacancy for Praca Mieszkaniem position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 May, 2018. Potrzebny sprawny, emeryt lub rencista z ogólna znajomością prac budowlanych oraz dozorstwo na nieruchomości mieszkalnej, praca z mieszkaniem.... ... Continue reading -->