25 May

Samodzielny Referent Archiwum Jobs Vacancy in Politechnika Krakowska Kraków

Position
Samodzielny Referent Archiwum
Company
Politechnika Krakowska
Location
Kraków ML
Opening
25 May, 2018 27 days ago

Politechnika Krakowska Kraków urgently required following position for Samodzielny Referent Archiwum. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Samodzielny Referent Archiwum Jobs Vacancy in Politechnika Krakowska Kraków Jobs Details:

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

realizacja zadań zawartych w przepisach kancelaryjnych i archiwalnych

Politechniki Krakowskiej; 

realizacja zaleceń Archiwum Narodowego; 

zastępowanie nieobecnych pracowników Archiwum PK; 

inne zadania zlecone przez przełożonych, mieszczące się w kompetencjach

Archiwum PK.

2. Niezbędne wymagania:

wykształcenie: wyższe humanistyczne ze specjalnością archiwistyka; 

praktyczna umiejętność pracy w archiwum (praca, praktyka, wolontariat); 

znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; 

biegła obsługa komputera (pakiet MS Office).

3. Dodatkowe wymagania:

znajomość baz danych SEZAM, IZA, ZoSIA.

4. Wymagane dokumenty:

o szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego

zatrudnienia);

o list motywacyjny;

o kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

o kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

o kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych,

przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz.

7:00-15:00

w terminie do 12.06.2018 r.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek:

„dotyczy konkursu na stanowisko samodzielnego referenta w Archiwum PK”.


Jobs Vacancy Related to Samodzielny Referent Archiwum:

31May

Samodzielny Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zamość. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zamość opening great career opportunity and jobs vacancy for Samodzielny Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 May, 2018. Prowadzenie książki inwentarzowej Archiwum oraz biblioteki Archiwum. Archiwum Państwowe w Zamościu. Prowadzenie registratury Archiwum - zakładanie teczek... ... Continue reading -->