20 May

Nik Przejazdowy Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Dąbrowa Górnicza

Position
Nik Przejazdowy
Company
Pkp Koleje Stwowe
Location
Dąbrowa Górnicza SL
Opening
20 May, 2018 30+ days ago

Pkp Koleje Stwowe Dąbrowa Górnicza urgently required following position for Nik Przejazdowy. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Nik Przejazdowy Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Dąbrowa Górnicza Jobs Details:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obserwacja terenu w obszarze skrzyżowania drogi i linii kolejowej celem podjęcia działań dla zabezpieczenia przejazdu i przejścia,
 • obsługa urządzeń w obrębie przejazdu celem wstrzymania ruchu drogowego,
 • obserwacja przejeżdżającego taboru kolejowego celem stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających dalszej jeździe taboru,
 • prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej celem ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • zawodowy staż pracy - odbycie przygotowania zawodowego,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę,
 • bardzo dobry stan zdrowia (1 kat. wzroku, 1 kat. słuchu)*.

Oferujemy

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 • Warunki zdrowotne – fizyczne i psychofizyczne oraz inne wymagania, jakie powinni spełniać pracownicy są określone przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 46).

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 03.06.2018.


Jobs Vacancy Related to Nik Przejazdowy: