25 May

Referent Samodzielny Dziale Wsp Pracy Dzynarodowej Jobs Vacancy in Politechnika Krakowska Kraków

Position
Referent Samodzielny Dziale Wsp Pracy Dzynarodowej
Company
Politechnika Krakowska
Location
Kraków ML
Opening
25 May, 2018 27 days ago

Politechnika Krakowska Kraków urgently required following position for Referent Samodzielny Dziale Wsp Pracy Dzynarodowej. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Samodzielny Dziale Wsp Pracy Dzynarodowej Jobs Vacancy in Politechnika Krakowska Kraków Jobs Details:

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Rekrutacja cudzoziemców zainteresowanych podjęciem studiów częściowych na PK

w ramach umów o bezpośredniej współpracy, w tym prowadzenie formalnej

kontroli ich dokumentów; 

Obsługa administracyjna cudzoziemców uczestniczących w wymianie na PK

w ramach umów o bezpośredniej współpracy; 

Rekrutacja i obsługa administracyjna studentów PK zainteresowanych podjęciem

studiów częściowych w zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach umów

o bezpośredniej współpracy, w tym pomoc w przygotowaniu dokumentacji

formalnej związanej z wyjazdem zagranicznym; 

Aktualizacja strony internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej w części

adresowanej do uczestników wymian w ramach umów o bezpośredniej

współpracy; 

Prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb MNiSW, GUS oraz innych instytucji

w zakresie toku studiów uczestników wymian w ramach umów o bezpośredniej

współpracy; 

Promocja PK za granicą, w tym przygotowanie i dystrybucja materiałów

promocyjnych w językach obcych, promowanie oferty edukacyjnej PK

w zagranicznych mediach społecznościowych; 

Obsługa bazy HMS/dsys, jHMS/dsys oraz eHMS/irka w ramach kompetencji Działu

Współpracy Międzynarodowej; 

Wykonywanie, w ramach posiadanych kompetencji, innych prac wynikających

z zakresu zadań działu, zleconych przez kierownika.

2. Niezbędne wymagania:

wykształcenie minimum średnie;


Jobs Vacancy Related to Referent Samodzielny Dziale Wsp Pracy Dzynarodowej: