17 May

Asystent Jobs Vacancy in Uniwersytet Miko Aja Kopernika Toruń

Position
Asystent
Company
Uniwersytet Miko Aja Kopernika
Location
Toruń KP
Opening
17 May, 2018 5 days ago

Uniwersytet Miko Aja Kopernika Toruń urgently required following position for Asystent. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Asystent Jobs Vacancy in Uniwersytet Miko Aja Kopernika Toruń Jobs Details:

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Posiadają dyplom lekarza weterynarii oraz są młodymi naukowcami (w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
2. Posiadają doswiadczenie i umiejętności w prowadzeniu badań naukowych z zakresu genetyki i nauk klinicznych,
3. Posiadają udokumentowaną działalność w kołach naukowych,
4. Posiadają udokumentowaną działalność organizacyjną,
5. Posiadają dorobek stosowny do wieku, mile widziane są prace w czasopismach z impact factorem,
6. Posiadają biegłą znajomość języka angielskiego oraz możliwość nauczania w języku polskim. Atutem będzie znajomość dodatkowego języka nowożytnego

Wymagane dokumenty:
  • podanie
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
  • życiorys zawodowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
  • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
  • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (formularz do pobrania)

Dodatkowe informacje: Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Weterynarii UMK w Toruniu, ul. Gagarina 7 pokój 69 w terminie do dnia 31.05.2018r . Planowane zatrudnienie od dnia 01.08.2018 r. Na podaniu należy umieścić numer symbol: CW-2/2018 Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Jobs Vacancy Related to Asystent:

11May

Asystent Administracyjno Biurowych Sta Ystka Jobs Vacancy in Imperial Apartments Sopot. Imperial Apartments Sopot opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Administracyjno Biurowych Sta Ystka position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 May, 2018. Imperial Apartments to zespół młodych i kreatywnych osób, które specjalizują się we wszechstronnym wynajmie luksusowych apartamentów zlokalizowanych w Sopocie... ... Continue reading -->


06Apr

Asystent Dzia Administracji Jobs Vacancy in Ailleron Warszawa. Ailleron Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Dzia Administracji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Apr, 2018. • Kreować pozytywny wizerunek firmy • Przyjmować gości, odbierać i łączyć rozmowy telefoniczne • Zarządzać przestrzenią biurową, w tym recepcją i salami... ... Continue reading -->


06Apr

Asystent Dzia Administracji Jobs Vacancy in Ailleron Rzeszów. Ailleron Rzeszów opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Dzia Administracji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Apr, 2018. • Kreować pozytywny wizerunek firmy • Przyjmować gości, odbierać i łączyć rozmowy telefoniczne • Zarządzać przestrzenią biurową, w tym recepcją i salami... ... Continue reading -->


17May

Asystent Projektanta Jobs Vacancy in Company Katowice. Company Katowice opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Projektanta position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 May, 2018. Stanowisko: Asystent Projektanta Zadania: prace projektowe obiektów inżynierskich, przemysłowych i kubaturowych w środowisku Acad. Inwentaryzacje geometryczne... ... Continue reading -->


14May

Asystent Biura Zarz Jobs Vacancy in Lux Med Warszawa. Lux Med Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Biura Zarz position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 May, 2018. Wymagania Oczekiwania: Wykształcenie wyższe; Preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; Bardzo dobra znajomość języka angielskiego - warunek... ... Continue reading -->