17 May

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zgierz

Position
Referent
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Zgierz LO
Opening
17 May, 2018 5 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zgierz urgently required following position for Referent. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zgierz Jobs Details:

WARUNKI PRACY

W budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych , oświetlenie naturalne i sztuczne .
Praca poza siedzibą urzędu , praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie , z urządzeniami pomiarowymi , jazda samochodem osobowym . Praca związana z bezpośrednią obsługą klienta .

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • przygotowywanie projektów indywidualnych aktów administracyjnych
 • współudział w kontroli obiektów budowlanych
 • obsługa interesantów
 • wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe administracja , prawo
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów dotyczących postępowania w egzekucyjnego w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierz
  95-100 Zgierz ul. Sadowa 6A pok . 412

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje telefon 427190814


Jobs Vacancy Related to Referent:

22May

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Działdowo. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Działdowo opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 May, 2018. WARUNKI PRACY Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca wykonywana w siedzibie Urzędu na stanowisku... ... Continue reading -->


07May

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Iława. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Iława opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 07 May, 2018. WARUNKI PRACY Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę przy pracy 8 godz. dziennie ZAKRES ZADAŃ Wprowadzenie kart zdarzeń drogowych oraz danych... ... Continue reading -->


20May

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Częstochowa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Częstochowa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 May, 2018. Z dopiskiem „nabór – referent – Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKA-1) – I US Częstochowa”.... ... Continue reading -->


21May

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 May, 2018. WARUNKI PRACY Stanowisko pracy znajduje się w siedmiopiętrowym budynku. Dojazd na piętra dwiema windami. Toalety są dostosowane do osób niepełnosprawnych... ... Continue reading -->


19May

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Siemianowice Śląskie. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Siemianowice Śląskie opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 May, 2018. Z dopiskiem „nabór – Referent - Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKA) - Urząd Skarbowy w Siemianowicach... ... Continue reading -->