22 Apr

Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie Warszawa

Position
Specjalista
Company
Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie
Location
Warszawa MZ
Opening
22 Apr, 2018 28 days ago

Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie Warszawa urgently required following position for Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie Warszawa Jobs Details:

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada: wejście do budynku na poziomie chodnika zewnętrznego, wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe do obiektu ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie budynku w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dostosowaną dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; dwie windy, które są w pełni dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz jedną platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań
sporządzanie analiz prawnych z zakresu unijnego i indywidualnego prawa pracy,
­opiniowanie projektów unijnych i krajowych aktów prawnych z obszaru indywidualnego prawa pracy,
­analizowanie wniosków o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawach toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE,
­przygotowywanie projektów odpowiedzi pisemnych na pytania osób fizycznych i prawnych na temat indywidualnego prawa pracy w świetle prawa UE oraz pełnienie dyżuru telefonicznego,
udział w spotkaniach z innymi urzędami, instytucjami, w spotkaniach na poziomie międzynarodowym, a także w spotkaniach wewnątrzresortowych.

Jobs Vacancy Related to Specjalista:

26Apr

Specjalista Logistyki Magazynowej Jobs Vacancy in Hurtap Łęczyca. Hurtap Łęczyca opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Logistyki Magazynowej position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Miejsce pracy: Łęczyca Zadania: Nadzór i koordynacja zautomatyzowanego systemu realizacji zamówień, Stały monitoring efektywności pracy struktury, procesów –... ... Continue reading -->


18May

Specjalista Administracyjnych Jobs Vacancy in Tauron Dystrybucja Kraków. Tauron Dystrybucja Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Administracyjnych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 May, 2018. Interesującą pracę w zespole specjalistów z dużym doświadczeniem,. Wykształcenie wyższe preferowany kierunek techniczny;... ... Continue reading -->


25Apr

Inspektor Specjalista Samodzielne Stanowisko Pracy Kancelaryjno Biurowych Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Biurze Powiatowym Aleksandrowie Kujawskim Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Specjalista Samodzielne Stanowisko Pracy Kancelaryjno Biurowych Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Biurze Powiatowym Aleksandrowie Kujawskim position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2018. Inspektor / Specjalista Samodzielne stanowisko pracy ds. OR02/16/2018.... ... Continue reading -->

26Apr

Specjalista Technicznych Wykonywanie Przegl Taboru Kolejowego Nadzorowanie Serwisu Podwykonawc Jobs Vacancy in Budimex . Budimex opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Technicznych Wykonywanie Przegl Taboru Kolejowego Nadzorowanie Serwisu Podwykonawc position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Opis stanowiska Do Twoich zadań należeć będzie: wykonywanie przeglądów taboru kolejowego, nadzorowanie serwisu podwykonawców, usuwanie drobnych usterek... ... Continue reading -->


  • Company: Budimex
  • Added: 25 dni temu

20Apr

Specjalista Analiz Jobs Vacancy in Company Warszawa. Company Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Analiz position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2018. SPECJALISTA DS. ANALIZ (NUMER TYPU STANOWISKA BAN002532) Działamy w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. Naszym klientom dostarczamy... ... Continue reading -->