22 Apr

Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie Warszawa

Position
Specjalista
Company
Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie
Location
Warszawa MZ
Opening
22 Apr, 2018 30+ days ago

Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie Warszawa urgently required following position for Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie Warszawa Jobs Details:

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada: wejście do budynku na poziomie chodnika zewnętrznego, wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe do obiektu ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie budynku w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dostosowaną dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; dwie windy, które są w pełni dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz jedną platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań
sporządzanie analiz prawnych z zakresu unijnego i indywidualnego prawa pracy,
­opiniowanie projektów unijnych i krajowych aktów prawnych z obszaru indywidualnego prawa pracy,
­analizowanie wniosków o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawach toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE,
­przygotowywanie projektów odpowiedzi pisemnych na pytania osób fizycznych i prawnych na temat indywidualnego prawa pracy w świetle prawa UE oraz pełnienie dyżuru telefonicznego,
udział w spotkaniach z innymi urzędami, instytucjami, w spotkaniach na poziomie międzynarodowym, a także w spotkaniach wewnątrzresortowych.

Jobs Vacancy Related to Specjalista:

04Jul

Specjalista Jako Bezpiecze Stwa Wyrob Medycznych Jobs Vacancy in Getinge . Getinge opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Jako Bezpiecze Stwa Wyrob Medycznych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Jul, 2018. Oferujemy: · Wspaniałą atmosferę pracy –wszyscy zwracamy się do siebie po imieniu, · Elastyczny czas rozpoczęcia pracy (6:00 - 9... ... Continue reading -->


  • Company: Getinge
  • Added: 13 dni temu

16Jul

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Jul, 2018. WARUNKI PRACY - praca biurowa, - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, - użytkowanie sprzętu biurowego, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4... ... Continue reading -->


22Jun

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jun, 2018. WARUNKI PRACY • duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych, • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, •... ... Continue reading -->


13Jul

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. WARUNKI PRACY • Praca w siedzibie urzędu, • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, • Praca w pozycji wymuszonej - siedzącej, • Kontakt z klientem... ... Continue reading -->


13Jul

Specjalista Realizacji Inwestycji Wydziale Jobs Vacancy in Tauron Dystrybucja Gliwice. Tauron Dystrybucja Gliwice opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Realizacji Inwestycji Wydziale position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Interesującą pracę w zespole specjalistów z dużym doświadczeniem,. Wyższe ( kierunek elektryczny).... ... Continue reading -->