17 May

Specjalista Technicznej Obs Ugi Nieruchomo Jobs Vacancy in Amw Tbs Kwatera Wrocław

Position
Specjalista Technicznej Obs Ugi Nieruchomo
Company
Amw Tbs Kwatera
Location
Wrocław DO
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Amw Tbs Kwatera Wrocław urgently required following position for Specjalista Technicznej Obs Ugi Nieruchomo. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Specjalista Technicznej Obs Ugi Nieruchomo Jobs Vacancy in Amw Tbs Kwatera Wrocław Jobs Details:

Prowadzenie nadzoru technicznego nad zasobem mieszkaniowym, w szczególności:

wykonywanie przeglądów technicznych,

dokonywanie czynności związanych z przyjmowaniem/zdawaniem lokali, w tym ocena stanu technicznego, ustalenie stopnia zużycia wyposażenia, sporządzenie protokołów i zakresów prac remontowych,

sporządzanie przedmiarów i kosztorysów przy wykorzystaniu programu NORMA PRO,

zbieranie ofert na roboty budowlane i usługi niezbędne do właściwego funkcjonowania nieruchomości oraz przygotowywanie projektów umów w powyższym zakresie,

nadzorowanie, kontrolowanie, odbiory prac remontowych i realizowanych usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania nieruchomości,

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w tym Książki Obiektu Budowlanego,

przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach procedur zamówień publicznych.


Jobs Vacancy Related to Specjalista Technicznej Obs Ugi Nieruchomo: