22 Mar

Stanowisko Wdra Ania Projekt Unijnych Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Warszawa

Position
Stanowisko Wdra Ania Projekt Unijnych
Company
Pkp Koleje Stwowe
Location
Warszawa MZ
Opening
22 Mar, 2018 30 days ago

Pkp Koleje Stwowe Warszawa urgently required following position for Stanowisko Wdra Ania Projekt Unijnych. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Stanowisko Wdra Ania Projekt Unijnych Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Warszawa Jobs Details:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
przygotowanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz wysłanie wniosku o dofinansowanie z kompletem załączników do Centrum Unijnych Projektów Transportowych celem pozyskania środków Unii Europejskiej,
sporządzanie wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego oraz prowadzenie całości spraw związanych z uzyskaniem decyzji Komisji Europejskiej, w tym koordynacja odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Komisji Europejskiej, odpowiedzi na Interrupion Letter w celu uzyskania potwierdzenia przyznania środków finansowych przez Komisję Europejską,
prowadzenie sprawozdawczości z przygotowania projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w celu informowania Centrum Unijnych Projektów Transportowych o stanie realizacji projektów w fazie przygotowania, np. stan posiadanej dokumentacji projektowej, decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, decyzji lokalizacyjnych,
sporządzanie wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz ze sporządzaniem zestawień i kompletowaniem załączników potwierdzających wykonany zakres rzeczowy i poniesione wydatki w celu uzyskania refundacji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
sporządzanie pre-umów, umów o dofinansowanie i aneksów do umów o dofinansowanie dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko celem uzyskania dofinansowania środków Unii Europejskiej,
udzielanie odpowiedzi na pytania instytucji kontrolujących i audytorów w celu wypełnienia wymogów zapisów wytycznych w tym zakresie.
Wymagania

Wymagane kwalifikacje:
wykształcenie wyższe,
doświadczenie zawodowe rok, w tym minimum pół roku na stanowiskach związanych z wdrażaniem projektów unijnych,
znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie podstawowym,
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, komunikatywność,
umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami,
umiejętność radzenia sobie z emocjami,
kwalifikacje zawodowe,
zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
otwartość na zmianę.
Oferujemy

Oferujemy:
pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

  • użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 04.04.2018.


Jobs Vacancy Related to Stanowisko Wdra Ania Projekt Unijnych: