22 Mar

Specjalista Jobs Vacancy in Regionalna Dyrekcja Ochrony Rodowiska Rzeszowie Rzeszów

Position
Specjalista
Company
Regionalna Dyrekcja Ochrony Rodowiska Rzeszowie
Location
Rzeszów PP
Opening
22 Mar, 2018 30+ days ago

Regionalna Dyrekcja Ochrony Rodowiska Rzeszowie Rzeszów urgently required following position for Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Specjalista Jobs Vacancy in Regionalna Dyrekcja Ochrony Rodowiska Rzeszowie Rzeszów Jobs Details:

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca administracyjno - biurowa,
wyjazdy w teren,
praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
kontakt z klientem zewnętrznym
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań
prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu informacji przestrzennej GIS (wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie i wizualizację danych);
prowadzenie rejestru form ochrony przyrody w postaci danych empirycznych oraz wizualizacyjnych w układzie przestrzennym, położonych w całości lub w części na terenie województwa podkarpackiego;
prowadzenie spraw związanych ze zmianami zapisów standardowych formularzy danych obszarów Natura 2000 oraz ze zmianą przebiegu ich granic;
przygotowywanie projektów decyzji oraz niezbędnej dokumentacji w postaci map .shp w sprawach o ustalenie, likwidację stref ochrony ostoi oraz stanowisk roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, a także prowadzenie rejestru ustalonych stref;
prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną częściową oraz na odstępstwa w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną ścisłą, jak też przygotowywanie okresowych raportów dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczących wydanych zezwoleń i przypadków schwytania lub zabicia zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą w celu właściwego zachowania i ochrony substancji przyrodniczej tych obiektów oraz tzw. raportów w sprawie liczby wydanych derogacji.


Jobs Vacancy Related to Specjalista:

16Apr

Specjalista Biurze Relacji Otoczeniem Jobs Vacancy in Pkn Orlen Warszawa. Pkn Orlen Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Biurze Relacji Otoczeniem position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2018. Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: współpracę w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw pomiędzy... ... Continue reading -->


17Apr

Specjalista Ekonomicznych Jobs Vacancy in Budimex . Budimex opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Ekonomicznych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Apr, 2018. Opis stanowiska Do Twoich zadań należeć będzie: weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących... ... Continue reading -->


  • Company: Budimex
  • Added: 5 dni temu

17Apr

Specjalista Ekonomicznych Jobs Vacancy in Budimex . Budimex opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Ekonomicznych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Apr, 2018. Opis stanowiska Do Twoich zadań należeć będzie: weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących... ... Continue reading -->


  • Company: Budimex
  • Added: 5 dni temu

17Apr

Specjalista Ekonomicznych Jobs Vacancy in Budimex . Budimex opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Ekonomicznych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Apr, 2018. Opis stanowiska Do Twoich zadań należeć będzie: weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących... ... Continue reading -->


  • Company: Budimex
  • Added: 5 dni temu

11Apr

Specjalista Administracji Jobs Vacancy in Skie Centrum Szkoleniowe Katowice. Skie Centrum Szkoleniowe Katowice opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Administracji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Apr, 2018. Specjalista ds. Administracji Jeżeli potrafisz: dobrze organizować pracę, zarządzać dużą ilością informacji, reprezentować nas w kontaktach z różnymi... ... Continue reading -->