22 May

Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawie Warszawa

Position
Specjalista
Company
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawie
Location
Warszawa MZ
Opening
22 May, 2018 30 days ago

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawie Warszawa urgently required following position for Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawie Warszawa Jobs Details:

Warunki pracy Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Zagrożenie naciskami grup przestępczych.
Zagrożenie korupcją.
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Zakres zadań
Udział w pracach komisji przetargowych w charakterze przewodniczącego (kierowanie pracami komisji), sekretarza (kompletowanie i prowadzenie dokumentacji) lub członka komisji (w przypadku udziału w postępowaniach prowadzonych przez placówki zagraniczne) lub w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielanie konsultacji w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w ministerstwie w celu zapewnienia opieki merytorycznej i wsparcia dla pracowników innych komórek organizacyjnych.
Świadczenie pomocy prawnej przy udzielaniu zamówień publicznych przez centralę MSZ i placówki zagraniczne podległe MSZ.
Przygotowanie dokumentów przetargowych do publikacji w zakładce „zamówienia publiczne” na stronie internetowej MSZ.
Przygotowanie i prezentacja przed Krajową Izba Odwoławczą stanowiska MSZ w sprawach wnoszonych odwołań w celu uzyskania rozstrzygnięcia korzystnego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W miarę zapotrzebowań wnioskowanych przez Biuro Kontroli i Audytu udział w zespołach kontrolnych w celu przeprowadzenia badania określonych czynności w centrali MSZ oraz na placówkach zagranicznych – w takim zakresie, w jakim do przeprowadzenia kontroli potrzebna jest wiedza z zakresu zamówień publicznych, a także udzielanie pomocy placówkom zagranicznym w przeprowadzaniu zamówień publicznych.


Jobs Vacancy Related to Specjalista:

04Jun

Specjalista Administracyjnych Jobs Vacancy in Niowski Wielogłowy. Niowski Wielogłowy opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Administracyjnych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Jun, 2018. Opis stanowiska: koordynowanie przepływu dokumentów w firmie rejestrowanie korespondencji ustalanie grafiku spotkań przygotowywanie dokumentów księgowych... ... Continue reading -->


25May

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Dąbrowa Górnicza. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Dąbrowa Górnicza opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 May, 2018. WARUNKI PRACY 1. Niezbędna samodzielność i inicjatywa - osoba zajmująca to stanowisko powinna być pracownikiem samodzielnym, tzn. powinna sama decydować o... ... Continue reading -->


20Jun

Specjalista Jobs Vacancy in Ing . Ing opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Jun, 2018. Podstawą działania ING Banku Śląskiego jest współpraca i otwartość na różnorodność. Rozwijamy się dzięki skutecznemu działaniu i wychodzeniu z inicjatywą.... ... Continue reading -->


  • Company: Ing
  • Added: wczoraj

23May

Specjalista Administracyjnych Jobs Vacancy in Browary Dzkie Łódź. Browary Dzkie Łódź opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Administracyjnych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 May, 2018. – Prowadzenie kalendarza spotkań, obsługa posiedzeń – Organizacja spotkań, koordynacja wizyt gości biznesowych – Wspieranie zarządu w zakresie realizacji... ... Continue reading -->


11Jun

Specjalista Administracyjnych Jobs Vacancy in Inpost Kraków. Inpost Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Administracyjnych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. Co oferujemy: umowę o pracę atrakcyjny system motywacyjny możliwość korzystania z benefitów pracowniczych – karta Multisport i opieka medyczna w Enel-Med... ... Continue reading -->