17 May

Referent Biurze Rektora Jobs Vacancy in Uniwersytet Miko Aja Kopernika

Position
Referent Biurze Rektora
Company
Uniwersytet Miko Aja Kopernika
Location
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Uniwersytet Miko Aja Kopernika urgently required following position for Referent Biurze Rektora. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Biurze Rektora Jobs Vacancy in Uniwersytet Miko Aja Kopernika Jobs Details:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

zatrudni pracownika na stanowisko

referenta

w Biurze Rektora


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw

dotyczących działalności prorektora ds. badań naukowych oraz innych zadań będących

w zakresie działania Biura Rektora.


Wymagania: 


wykształcenie wyższe, 

doświadczenie na stanowisku związanym z pracą w administracji, 

znajomość języka angielskiego na poziomie C1, 

dobra znajomość pakietu MS Office, 

komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole, 

umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, 

umiejętność pracy w sytuacji stresu, 

dyspozycyjność.


Oferty z dopiskiem „referent” należy składać do dnia 25.05.2018 r. w Dziale Spraw

Pracowniczych pokój nr 309, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń albo przesłać pocztą elektroniczną

na adres: praca@umk.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik)

Uprzejmie informujemy, że

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

z siedzibą przy ul. Gagarina 11 (Uczelnia).

2. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest sprawne przeprowadzenie procesu

rekrutacyjnego na stanowisko: referenta

3. Twoje dane osobowe w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, miejsca

zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzana

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy
1

95/46/WE (RODO), tj. w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes wynikający z art. 22

kodeksu pracy; w pozostałym zakresie danych osobowych i informacji o Tobie podanych przez

Ciebie będą one przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w oparciu o zgodę.

4. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na

wskazane wyżej stanowisko i zostaną zniszczone niezwłocznie po jej zakończeniu.

5. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w systemach

informatycznych.

6. Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, ale

pamiętaj, że nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed

jej cofnięciem.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania lub brak

zgody na ich przetwarzanie niestety uniemożliwi Ci wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Jeżeli chcesz skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich

danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację Twoich praw

korzystaj, proszę, z adresu mailowego: abi@umk.pl lub pisz na adres: UMK w Toruniu, ul.

Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „ABI”.


Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez

UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko: referenta.


________________________

(data i podpis)


Jobs Vacancy Related to Referent Biurze Rektora: