22 Mar

Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Kraków

Position
Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji
Company
Zak Ubezpiecze Spo Ecznych
Location
Kraków ML
Opening
22 Mar, 2018 30 days ago

Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Kraków urgently required following position for Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Kraków Jobs Details:

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Krakowie

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie ZUS Kraków - Nowa Huta

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków

Województwo
małopolskie
Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego
Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji
Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

 • wykształcenie średnie
Pożądane:
 • wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
 • minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych
Wymagania dodatkowe
 • znajomość zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 • znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej Ustawy
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
 • umiejętność współpracy z innymi
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • rzetelność, sumienność, komunikatywność, orientacja na klienta
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji
Wymagane dokumenty
 • CV
 • list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega
 • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
Termin, do którego należy składać dokumenty
5 kwietnia 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
Miejsce składania dokumentów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków
Stanowisko Informacja ogólna /Dziennik Podawczy
Dodatkowe informacje
 • umowa na czas określony w celu zastępstwa
 • skontaktujemy się e- mailowo lub telefonicznie tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
 • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
 • do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat Kraków – Nowa Huta
Os. Teatralne 8
31-946 Kraków
Wymagana klauzula
Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)


Jobs Vacancy Related to Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji:

12Apr

Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Warszawa. Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Apr, 2018. Opracowania decyzji i korespondencji. Poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko. Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych,... ... Continue reading -->


05Apr

Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Sosnowiec. Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Sosnowiec opening great career opportunity and jobs vacancy for Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Apr, 2018. Opracowania decyzji i korespondencji. Poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach... ... Continue reading -->


15Mar

Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Chorzów. Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Chorzów opening great career opportunity and jobs vacancy for Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Mar, 2018. Opracowania decyzji i korespondencji. Poszukujemy trzech kandydatów na stanowisko. Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych,... ... Continue reading -->


14Feb

Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Zabrze. Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Zabrze opening great career opportunity and jobs vacancy for Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Feb, 2018. Opracowania decyzji i korespondencji. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń... ... Continue reading -->


05Apr

Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Rzeszów. Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Rzeszów opening great career opportunity and jobs vacancy for Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Apr, 2018. Opracowania decyzji i korespondencji. Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji pokój 26. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w... ... Continue reading -->