22 Mar

Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Kraków

Position
Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji
Company
Zak Ubezpiecze Spo Ecznych
Location
Kraków ML
Opening
22 Mar, 2018 30+ days ago

Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Kraków urgently required following position for Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Kraków Jobs Details:

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Krakowie


Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie ZUS Kraków - Nowa Huta


Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków


Województwo

małopolskie


Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji


Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
 • wykształcenie średnie
Pożądane:
 • wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
 • minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 • znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej Ustawy
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
 • umiejętność współpracy z innymi
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • rzetelność, sumienność, komunikatywność, orientacja na klienta

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji


Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega
 • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

5 kwietnia 2018 r.


Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie


Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków
Stanowisko Informacja ogólna /Dziennik Podawczy


Dodatkowe informacje

 • umowa na czas określony w celu zastępstwa
- skontaktujemy się e- mailowo lub telefonicznie tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
 • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
 • do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat Kraków – Nowa Huta
Os. Teatralne 8
31-946 Kraków

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)


Jobs Vacancy Related to Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji:

06Jul

Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Częstochowa. Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Częstochowa opening great career opportunity and jobs vacancy for Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Jul, 2018. Opracowania decyzji i korespondencji. Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym... ... Continue reading -->


18Jul

Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Warszawa. Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jul, 2018. Opracowania decyzji i korespondencji. Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym... ... Continue reading -->


10Jul

Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Zabrze. Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Zabrze opening great career opportunity and jobs vacancy for Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Jul, 2018. Opracowania decyzji i korespondencji. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń... ... Continue reading -->


04Jul

Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Sosnowiec. Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Sosnowiec opening great career opportunity and jobs vacancy for Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Jul, 2018. Opracowania decyzji i korespondencji. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania:.... ... Continue reading -->


18Jun

Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Chorzów. Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Chorzów opening great career opportunity and jobs vacancy for Stanowisko Opracowania Decyzji Korespondencji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. Opracowania decyzji i korespondencji. Poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko. Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych,... ... Continue reading -->