22 Mar

Stanowisko Ocen Rodowiskowych Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Warszawa

Position
Stanowisko Ocen Rodowiskowych
Company
Pkp Koleje Stwowe
Location
Warszawa MZ
Opening
22 Mar, 2018 30 days ago

Pkp Koleje Stwowe Warszawa urgently required following position for Stanowisko Ocen Rodowiskowych. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Stanowisko Ocen Rodowiskowych Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Warszawa Jobs Details:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie opinii dotyczących dokumentacji na potrzeby postępowań zakupowych przydzielonych projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw środowiskowych wynikających z monitorowania realizacji inwestycji,
 • opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia w przypadku ich wykonania zasobami własnymi,
 • weryfikacja dokumentacji opracowanej przez wykonawców zewnętrznych,
 • weryfikacja dokumentacji przedprojektowej i projektowej w zakresie ochrony środowiska,
 • monitorowanie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnień projektów budowlanych i innych pozwoleń w zakresie ochrony środowiska,
 • monitorowanie realizacji przydzielonych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zadań środowiskowych określonych w decyzjach administracyjnych,
 • współudział w konsultacjach społecznych w zakresie ochrony środowiska projektów inwestycyjnych spółki,
 • opracowanie wniosków o dofinansowanie w części środowiskowej wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów w zakresie ochrony środowiska.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje:
 • wyższe wykształcenie, preferowane na kierunkach ochrona środowiska lub pokrewne, transport kolejowy, budownictwo,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z ocenami oddziaływania na środowisko, procesem inwestycyjnym obiektów liniowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • znajomość pakietu MS Office oraz oprogramowania GIS na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • 5-cio letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z ocenami oddziaływania na środowisko, procesem inwestycyjnym obiektów liniowych,

Oferujemy

Oferujemy:
 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

*użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 04.04.2018.


Jobs Vacancy Related to Stanowisko Ocen Rodowiskowych: