16 May

Oferty Pracy Wum Jobs Vacancy in Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Position
Oferty Pracy Wum
Company
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Location
Warszawa MZ
Opening
16 May, 2018 30+ days ago

Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa urgently required following position for Oferty Pracy Wum. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Oferty Pracy Wum Jobs Vacancy in Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa Jobs Details:

Tylko zatrudnieni: tak (stan na maj 2018)

LISTA 100 LIDERÓW NAUKOWYCH WUM W LATACH 2015-2017 L is t a B + R : n i e ( d e k l a r a c j e n i e s ą b r a n e p o d u w a g ę )
WARIANT SPECJALNY | 10 MAJA 2018 r. A f i l i a c j a W U M : t a k

W tym rankingu punktację publikacji uzależniono od rodzaju listy pism z wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) Suplementy: tak

oraz roli autorów w danej pracy. Prace opublikowane w czasopismach z listy A wykazu MNiSzW uzyskują 100 % punktów. Prace spoza Autorstwo: tylko autorzy

listy A uzyskują 50 % punktów. Jednocześnie, z uwzględnieniem wyżej wymienionej zasady, wpływ na punktację ma pozycja na liście Zakres: prace opublikowane w latach 2015 - 2017

autorów: pierwszy, korespondujący i/lub ostatni otrzymają 100 % punktów, pozostali - 50 % punktów. Punktacja: publikacja w czasopiśmie na listach: A (100% MNiSW), B, C (50% MNiSW) | autor inny niż pierwszy / korespondencyjny / ostatni otrzymuje połowę punktów

Rodzaje prac: oryginalne, opisy przypadków, poglądowe, listy o charakterze prac oryginalnych, opisów przypadków oraz prac poglądowych

IMIE I NAZWISKO POZYCJA W RANKINGU PUNKTACJA WYDZIAŁ KOD JEDNOSTKI NAZWA JEDNOSTKI

Łukasz Szarpak 1 2587,00 I Wydział Lekarski 1MR Zakład Medycyny Ratunkowej

Hanna Szajewska 2 2151,25 I Wydział Lekarski 1W44 Klinika Pediatrii

Grzegorz Opolski 3 1975,50 I Wydział Lekarski 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii

Rafał Płoski 4 1761,50 I Wydział Lekarski 1WY Zakład Genetyki Medycznej

Mirosław Wielgoś 5 1519,00 I Wydział Lekarski 1W51 I Klinika Położnictwa i Ginekologii

Krzysztof Filipiak 6 1396,50 I Wydział Lekarski 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii

Urszula Demkow 7 1360,75 I Wydział Lekarski 1WW Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Mariusz Ratajczak 8 1287,50 II Wydział Lekarski 2W10 Zakład Medycyny Regeneracyjnej

Łukasz Czyżewski 9 1093,75 Wydział Nauki o Zdrowiu NZM Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego

Marek Krawczyk 10 1074,50 I Wydział Lekarski 1WB1 Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Piotr Pruszczyk 11 1060,50 Wydział Lekarsko-Dentystyczny 1S13 Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej

Zenon Truszewski 12 1019,50 I Wydział Lekarski 1MR Zakład Medycyny Ratunkowej

Marcin Wojnar 13 896,25 I Wydział Lekarski 1WJ Katedra i Klinika Psychiatryczna

Leszek Pączek 14 886,25 I Wydział Lekarski 1W21 Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Wiesław Jędrzejczak 15 847,50 I Wydział Lekarski 1WP Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

Andrzej Górski 16 805,00 I Wydział Lekarski 1MG Zakład Immunologii Klinicznej

Magdalena Bujalska-Zadrożny 17 690,25 Wydział Farmaceutyczny FW3 Zakład Farmakodynamiki

Filip Szymański 18 685,25 I Wydział Lekarski 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii

Anna Kiss 19 682,50 Wydział Farmaceutyczny FW25 Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Rafał Krenke 20 672,50 I Wydział Lekarski 1WU Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Kazimierz Niemczyk 21 646,25 I Wydział Lekarski 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii

Aneta Nitsch-Osuch 22 641,75 I Wydział Lekarski 1M33 Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Piotr Milkiewicz 22 641,75 I Wydział Lekarski 1WB2 Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych

Bolesław Samoliński 23 635,75 Wydział Nauki o Zdrowiu NZC Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

Magdalena Durlik 24 633,25 I Wydział Lekarski 1W22 Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych

Marcin Krawczyk 25 609,00 I Wydział Lekarski 1WB Katedra Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Aleksandra Banaszkiewicz 26 603,75 I Wydział Lekarski 1W33 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

Janusz Kochman 27 588,75 I Wydział Lekarski 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii

Anna Członkowska 28 582,75 I Wydział Lekarski 1M9 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Aleksandra Czerw 29 570,50 Wydział Nauki o Zdrowiu NZB Zakład Zdrowia Publicznego

Sebastian Granica 30 560,00 Wydział Farmaceutyczny FW25 Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Zenon Huczek 31 550,00 I Wydział Lekarski 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii

Robert Gałązkowski 32 543,50 Wydział Nauki o Zdrowiu NZR Zakład Ratownictwa Medycznego

Andrzej Horban 33 542,50 II Wydział Lekarski 2M4 Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych

Andrzej Marchel 34 532,75 I Wydział Lekarski 1M5 Klinika Neurochirurgii

Dorota Olczak-Kowalczyk 35 525,75 Wydział Lekarsko-Dentystyczny 1S17 Zakład Stomatologii Dziecięcej

Jacek Szaflik 36 510,50 II Wydział Lekarski 2WF Katedra i Klinika Okulistyki

Ernest Kuchar 37 508,25 II Wydział Lekarski 2W9 Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym

Marcin Grabowski 38 505,25 I Wydział Lekarski 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii

Grzegorz Nałęcz-Jawecki 39 504,50 Wydział Farmaceutyczny FW14 Zakład Badania Środowiska

Sergiusz Jóźwiak 40 498,00 Wydział Lekarsko-Dentystyczny 1S6 Klinika Neurologii Dziecięcej

Elżbieta Mierzwińska-Nastalska 41 485,25 Wydział Lekarsko-Dentystyczny 1S12 Katedra Protetyki Stomatologicznej

Joanna Giebułtowicz 42 482,50 Wydział Farmaceutyczny FW27 Zakład Bioanalizy i Analizy Leków

Joanna Gotlib 43 481,25 Wydział Nauki o Zdrowiu NZD Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

Piotr Albrecht 44 479,25 I Wydział Lekarski 1W33 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

Wacław Kołodziejski 45 475,00 Wydział Farmaceutyczny FW23 Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Tomasz Bednarczuk 46 469,25 I Wydział Lekarski 1WN Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii

Dariusz Szukiewicz 47 468,50 II Wydział Lekarski 2M2 Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Michał Grąt 48 464,25 I Wydział Lekarski 1WB1 Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Małgorzata Rydzanicz 49 459,25 I Wydział Lekarski 1WY Zakład Genetyki Medycznej

Dorota Maciejewska 50 455,00 Wydział Farmaceutyczny FW24 Zakład Chemii Organicznej

Ryszarda Chazan 51 454,50 I Wydział Lekarski 1WU Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Piotr Wroczyński 52 440,00 Wydział Farmaceutyczny FW27 Zakład Bioanalizy i Analizy Leków

Marcin Ufnal 53 435,50 Wydział Lekarsko-Dentystyczny 1S7 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej

Marcin Sobczak 54 435,00 Wydział Farmaceutyczny FW231 Zakład Chemii Biomateriałów

Lidia Rudnicka 55 434,75 I Wydział Lekarski 1M4 Katedra i Klinika Dermatologiczna

Paweł Balsam 56 428,75 I Wydział Lekarski 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii

Sławomir Majewski 57 427,00 II Wydział Lekarski 2M11 Klinika Dermatologii i Wenerologii

Marta Struga 58 422,50 I Wydział Lekarski 1WK Katedra i Zakład Biochemii

Katarzyna Życińska 59 419,00 I Wydział Lekarski 1MH Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

Łukasz Gawęda 60 417,50 II Wydział Lekarski 2WC II Klinika Psychiatryczna

Marek Radkowski 61 412,50 I Wydział Lekarski 1M24 Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych

Joanna Kolmas 62 407,50 Wydział Farmaceutyczny FW23 Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Grażyna Młynarczyk 63 401,75 I Wydział Lekarski 1M20 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Ewa Olędzka 64 400,00 Wydział Farmaceutyczny FW231 Zakład Chemii Biomateriałów

Dagmara Mirowska-Guzel 65 394,25 I Wydział Lekarski 1M9 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Cezary Kowalewski 66 394,00 Wydział Lekarsko-Dentystyczny 1S5 Klinika Dermatologii i Immunodermatologii

Leszek Czupryniak 67 387,75 I Wydział Lekarski 1WO Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Jan Borysowski 68 385,00 I Wydział Lekarski 1MG Zakład Immunologii Klinicznej

Łukasz Kołtowski 68 385,00 I Wydział Lekarski 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii

Grzegorz Basak 69 380,50 I Wydział Lekarski 1WP Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska 70 374,25 I Wydział Lekarski 1WI Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii

Katarzyna Woźniak 71 370,50 Wydział Lekarsko-Dentystyczny 1S5 Klinika Dermatologii i Immunodermatologii

Marta Wróblewska 72 369,75 Wydział Lekarsko-Dentystyczny 1S4 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej

Jakub Gołąb 73 368,25 I Wydział Lekarski 1M19 Zakład Immunologii

Anna Płatek 74 364,25 II Wydział Lekarski 2M2 Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Andrzej Tokarz 75 363,00 Wydział Farmaceutyczny FW12 Zakład Bromatologii

Jakub Piwowarski 76 362,50 Wydział Farmaceutyczny FW25 Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Beata Pyrżak 77 362,25 I Wydział Lekarski 1WH Klinika Pediatrii i Endokrynologii

Iwona Wawer 77 362,25 Wydział Farmaceutyczny FW28 Zakład Chemii Fizycznej

Maria Borszewska-Kornacka 78 361,25 I Wydział Lekarski 1W63 Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Stefan Tyski 79 354,50 Wydział Farmaceutyczny FW15 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

Bogdan Ciszek 80 352,50 I Wydział Lekarski 1M12 Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Małgorzata Mizerska-Wasiak 81 348,50 I Wydział Lekarski 1WI Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii

Leszek Królicki 82 348,00 I Wydział Lekarski 1W13 Zakład Medycyny Nuklearnej

Andrzej Jakubczyk 83 347,75 I Wydział Lekarski 1WJ Katedra i Klinika Psychiatryczna

Łukasz Szeleszczuk 84 347,25 Wydział Farmaceutyczny FW28 Zakład Chemii Fizycznej

Waldemar Patkowski 85 345,25 I Wydział Lekarski 1WB1 Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Wojciech Feleszko 86 342,50 I Wydział Lekarski 1W34 Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

Anna Kamińska 87 339,25 I Wydział Lekarski 1WC Katedra i Klinika Neurologii

Małgorzata Zadurska 88 335,25 Wydział Lekarsko-Dentystyczny 1S15 Zakład Ortodoncji

Andrzej Chmura 89 333,75 I Wydział Lekarski 1W23 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Mariusz Panczyk 90 329,50 Wydział Nauki o Zdrowiu NZD Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

Renata Górska 91 327,75 Wydział Lekarsko-Dentystyczny 1S14 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia

Włodzimierz Sawicki 92 326,00 II Wydział Lekarski 2WA Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Anna Kostera-Pruszczyk 93 324,50 I Wydział Lekarski 1WC Katedra i Klinika Neurologii

Barbara Górnicka 94 323,75 I Wydział Lekarski 1M11 Katedra i Zakład Patomorfologii

Iwona Szymusik 95 322,50 I Wydział Lekarski 1W51 I Klinika Położnictwa i Ginekologii

Adam Płaźnik 96 315,00 I Wydział Lekarski 1M9 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Joanna Domagała-Kulawik 97 313,50 I Wydział Lekarski 1WU Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Olga Ciepiela 98 312,50 I Wydział Lekarski 1WW Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Zbigniew Gaciong 99 309,75 I Wydział Lekarski 1WS Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Maciej Niewada 100 308,75 I Wydział Lekarski 1M9 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej


Jobs Vacancy Related to Oferty Pracy Wum: