17 May

Stanowisko Rozlicze Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Zielona Góra

Position
Stanowisko Rozlicze
Company
Zak Ubezpiecze Spo Ecznych
Location
Zielona Góra LU
Opening
17 May, 2018 5 days ago

Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Zielona Góra urgently required following position for Stanowisko Rozlicze. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Stanowisko Rozlicze Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Zielona Góra Jobs Details:

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Zielonej Górze


Nazwa komórki organizacyjnej

Samodzielny Referat Rozliczeń Kont Płatników Składek w Inspektoracie ZUS w Świebodzinie


Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Zielonej Górze
ul. Kupiecka 65
65-426 Zielona Góra


Województwo

lubuskie


Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. rozliczeń


Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
 • wykształcenie średnie

Pożądane:
 • wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo)
 • minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi pakietu Ms Office
 • znajomość ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o ubezpieczeniu zdrowotnym, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • komunikatywność
 • rzetelność
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia obsługę kont płatników w zakresie rozliczeń.


Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
 • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

1 czerwca 2018 r.


Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS w Zielonej Górze.


Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Zielonej Górze
Wydział Spraw Pracowniczych, pokój 101
ul. Kupiecka 65
65-426 Zielona Góra
Tel. kontaktowy (68) 3294228


Dodatkowe informacje

 • oferty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
 • nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
 • do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Świebodzinie
ul. Sikorskiego 42
66-200 Świebodzin

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)


Jobs Vacancy Related to Stanowisko Rozlicze:

17May

Specjalista Kadr Jobs Vacancy in Company Warszawa. Company Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Kadr position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 May, 2018. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:. OTTO Work Force Polska Sp z o.o.... ... Continue reading -->