20 May

Specjalista Starszy Inspektor Ppo Biurze Bezpiecze Stwa Jobs Vacancy in Pkp Gdańsk

Position
Specjalista Starszy Inspektor Ppo Biurze Bezpiecze Stwa
Company
Pkp
Location
Gdańsk PM
Opening
20 May, 2018 30+ days ago

Pkp Gdańsk urgently required following position for Specjalista Starszy Inspektor Ppo Biurze Bezpiecze Stwa. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Specjalista Starszy Inspektor Ppo Biurze Bezpiecze Stwa Jobs Vacancy in Pkp Gdańsk Jobs Details:

Zakres czynności:

 • opracowywanie informacji, zestawień oraz sprawozdań, analiz i wniosków z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nieruchomości PKP S.A. na obszarze województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
 • określanie potrzeb w zakresie wyposażania budynków w sprzęt, instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
 • udział w pracach komisji w sprawach dochodzeń z pożarów powstałych w nieruchomościach PKP S.A. na obszarze województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
 • prowadzenie ewidencji oraz kontroli sprawności i konserwacji sprzętu i urządzeń ppoż.
 • opiniowania dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i innych opracowań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla nieruchomości PKP S.A. na obszarze województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
 • udział w pracach komisji i odbiorach po pracach remontowych i modernizacyjnych obiektów PKP S.A. na obszarze województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
 • udział w czynnościach kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenie audytów i kontroli
  z zakresu ochrony przeciwpożarowej w nieruchomościach PKP S.A. na obszarze województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
 • prowadzenie kontroli i oceny przeglądów konserwacyjno-eksploatacyjnych dot. urządzeń
  i instalacji ppoż. w obiektach na obszarze województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego
  i warmińsko-mazurskiego
 • współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej w zakresie spraw bezpieczeństwa pożarowego, innych zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych
 • pozyskiwanie informacji o zdarzeniach pożarowych oraz udzielanie wsparcia merytorycznego pracownikom PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku w zakresie wykonywania zadań i obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • ścisła współpraca z pracownikami Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych PKP S.A. przy wyjaśnianiu okoliczności powstania zdarzeń pożarowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku inżynier pożarnictwa lub średnie z posiadaniem aktualnych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej i z minimum 1-rocznym doświadczeniem
  w pracy związanej z ochroną przeciwpożarową
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzenia postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • mile widziana znajomość zagadnień z zakresu kolejnictwa
 • mile widziane poświadczenie upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum "zastrzeżone"

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w stabilnej firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego
  z największych polskich pracodawców
 • atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy


Jobs Vacancy Related to Specjalista Starszy Inspektor Ppo Biurze Bezpiecze Stwa: