17 May

Administrator Nieruchomo Jobs Vacancy in Pkp Kielce

Position
Administrator Nieruchomo
Company
Pkp
Location
Kielce SW
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Pkp Kielce urgently required following position for Administrator Nieruchomo. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Administrator Nieruchomo Jobs Vacancy in Pkp Kielce Jobs Details:

Zakres czynności:

 • administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów
 • dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie
  o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycją ich wykorzystania
 • bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A. z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie przestrzegania zapisów tych umów
 • bieżący nadzór nad wykorzystywaniem administrowanych nieruchomości zgodnie
  z zawartymi umowami
 • udział w przeglądach okresowych administrowanych nieruchomości
 • udział w przekazywaniu oraz odbiorze osobom trzecim administrowanych nieruchomości
 • nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości, w tym zgłaszanie konieczności usunięcia usterek i awarii oraz potwierdzanie faktu wykonywanych usług zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną i kosztorysową na powierzonych do administrowania nieruchomościach
 • nadzór nad wykonywaniem robót przez firmy zewnętrzne w zakresie usuwania awarii, wprowadzanie firm na miejsce wykonywania prac, wsparcie organizacyjne w zakresie niezbędnych uzgodnień i powiadomień
 • bieżące prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego dla każdego administrowanego obiektu zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • prowadzenie samochodu służbowego do 3,5 t oraz dokumentacji w tym zakresie zgodnie
  z regulacjami Spółki

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami
 • znajomość Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, Prawa budowlanego, Ustawy
  o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminnym, Ustawy o własności lokali)
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres oraz wysokie umiejętności interpersonalne i negocjacyjne
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność
 • znajomość MS Office (mile widziana Norma Pro i/lub AutoCAD)
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (skaner, fax, ksero)
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • samodzielne okresowe poruszanie się po torach

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • atrakcyjne warunki pracy


Jobs Vacancy Related to Administrator Nieruchomo: