22 Apr

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie Warszawa

Position
Starszy Specjalista
Company
Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie
Location
Warszawa MZ
Opening
22 Apr, 2018 28 days ago

Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie Warszawa urgently required following position for Starszy Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Spo Ecznej Warszawie Warszawa Jobs Details:

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada: wejście do budynku na poziomie chodnika zewnętrznego, wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe do obiektu ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie budynku w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dostosowaną dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; dwie windy, które są w pełni dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz jedną platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakres zadań
opracowywanie dokumentów i materiałów związanych z międzynarodową współpracą wielostronną i bilateralną w obszarze działalności Departamentu, opiniowanie projektów umów współpracy międzynarodowej, przygotowywanie wkładów z zakresu pomocy i integracji społecznej do instrukcji i raportów ONZ, Rady Europy i OECD,
opracowywanie, konsultowanie i opiniowanie dokumentów będących podstawą wdrażania EFS w Polsce, przygotowywanie wkładów do rocznych planów działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
­współrealizowanie zadań związanych z polityką integracji cudzoziemców,
analizowanie i weryfikowanie dokumentów przekazywanych przez MRPiPS pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich w zakresie pomocy i integracji społecznej, przygotowywanie wkładów do Stanowisk Rządu, instrukcji na posiedzenia Rady UE, posiedzenia komitetów i grup roboczych Rady oraz Komisji Europejskiej,
przygotowywanie opinii Departamentu dotyczących zakresu rozmów i stanowisk prezentowanych podczas wizyt i spotkań zagranicznych, uczestnictwo w spotkaniach i negocjacjach z partnerami zagranicznymi, planowanie zakresu możliwej współpracy z tymi partnerami, analizowanie rozwiązań prawnych w systemie pomocy społecznej w innych krajach,
analiza dokumentów roboczych Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, udział w przygotowywaniu stanowiska Polski w toczących się sprawach, a także analiza orzeczeń tych sądów w zakresie ich skutków dla prawa i praktyki w obszarze pomocy i integracji społecznej w Polsce.

Jobs Vacancy Related to Starszy Specjalista:

09May

Starszy Specjalista Weryfikacji Warto Zabezpiecze Jobs Vacancy in Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa. Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista Weryfikacji Warto Zabezpiecze position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 May, 2018. Odpowiedzialność i zadania: Monitoring, analiza i przeprowadzanie oceny wartości zabezpieczeń przyjmowanych na zabezpieczenie transakcji kredytowych, w tym na... ... Continue reading -->


19Mar

Starszy Specjalista Raportowania Ryzyka Kredytowego Jobs Vacancy in Ing . Ing opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista Raportowania Ryzyka Kredytowego position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Mar, 2018. Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo Podstawą działania ING Banku Śląskiego jest współpraca i otwartość na różnorodność. Rozwijamy się dzięki skutecznemu... ... Continue reading -->


  • Company: Ing
  • Added: 30+ dni temu

05Apr

Starszy Specjalista Celnych Eksportu Jobs Vacancy in The Lorenz Bahlsen Snack World . The Lorenz Bahlsen Snack World opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista Celnych Eksportu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Apr, 2018. Twoje zadania to: zapewnienie terminowej realizacji wysyłek wewnątrzwspólnotowych oraz wysyłek zagranicznych z Magazynu Centralnego Lorenz w Stanowicach,... ... Continue reading -->


09Apr

Oszenie Zatrudnieniu Jobs Vacancy in Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa. Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Oszenie Zatrudnieniu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Apr, 2018. 1 etat / Starszy Specjalista. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:.... ... Continue reading -->


17May

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 May, 2018. WARUNKI PRACY - praca w siedzibie Komendy - obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych - praca przy komputerze wymagająca... ... Continue reading -->