17 May

Rpa Robotic Process Automation Developer Praktykant Zespole Intelligent Jobs Vacancy in Accenture Warszawa

Position
Rpa Robotic Process Automation Developer Praktykant Zespole Intelligent
Company
Accenture
Location
Warszawa MZ
Opening
17 May, 2018 8 days ago

Accenture Warszawa urgently required following position for Rpa Robotic Process Automation Developer Praktykant Zespole Intelligent. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Rpa Robotic Process Automation Developer Praktykant Zespole Intelligent Jobs Vacancy in Accenture Warszawa Jobs Details:

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.

Charakterystyka pracy:
 • Projektowanie rozwiązań w zakresie Robotic Process Automation przy wykorzystywanie narzędzi służących do automatyzacji procesów biznesowych (np. Blue Prism, Automation Anywhere, UiPath)
 • Współpraca z klientem z sektora finansowego (bankowego i ubezpieczeniowego)
 • Współpraca z zespołem analityków biznesowych
Obowiązki:
 • Tworzenie rozwiązań automatyzacyjnych – projektowanie, testy i wdrażanie pomysłów automatyzacyjnych
 • Uczestniczenie w warsztatach z ekspertami procesowymi klienta w celu zdefiniowania procesu oraz identyfikacji pomysłów automatyzacyjnych
 • Udział w innowacyjnych projektach w sektorze finansowym
 • Sporządzenie dokumentacji projektowej definiującej rozwiązania automatyzacyjne
 • Ścisła współpraca z zespołem analityków biznesowych RPA
 • Studenci ostatnich lat studiów takich kierunków jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika, matematyka, metody ilościowe i systemy informatyczne.
 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego języka programowania (np. Java, SQL, C++, C#, .Net).
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Silna motywacja do wykonywania zadań.
 • Chęć rozwoju i uczenia się
 • Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min 30 godzin w tygodniu)


Oferujemy:
 • Płatną praktykę na min. 3 miesiące.
 • Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu systemów informatycznych, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie.
 • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej.
 • Doskonałą atmosferę pracy.
 • Opiekę mentora.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."


Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.


Jobs Vacancy Related to Rpa Robotic Process Automation Developer Praktykant Zespole Intelligent:

17May

Rpa Robotic Process Automation Developer Praktykant Zespole Intelligent Jobs Vacancy in Accenture Warszawa. Accenture Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Rpa Robotic Process Automation Developer Praktykant Zespole Intelligent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 May, 2018. Projektowanie rozwiązań w zakresie Robotic Process Automation przy wykorzystywanie narzędzi służących do automatyzacji procesów biznesowych (np.... ... Continue reading -->