13 Jun

Stanowisko Obs Ugi Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Koszalin

Position
Stanowisko Obs Ugi Korespondencji
Company
Zak Ubezpiecze Spo Ecznych
Location
Koszalin ZA
Opening
13 Jun, 2018 7 days ago

Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Koszalin urgently required following position for Stanowisko Obs Ugi Korespondencji. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Stanowisko Obs Ugi Korespondencji Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Koszalin Jobs Details:

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Koszalinie


Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji


Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Koszalinie
ul. Fałata 30
75-950 Koszalin


Województwo

zachodniopomorskie


Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. obsługi korespondencji


Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
 • wykształcenie średnie
 • kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
Pożądane:
 • wykształcenie wyższe
 • minimum 1 rok pracy związanej z obsługą kancelaryjną

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność poprawnego przekazywania informacji pisemnych
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność poprawnego wnioskowania
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność stosowania przepisów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia obsługę wpływającej i wychodzącej korespondencji, w tym w ramach kanałów elektronicznych.


Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska o jakie ubiega się kandydat
 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie pożądanego doświadczenia zawodowego
 • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

Termin, do którego należy składać dokumenty

27 czerwca 2018 r.


Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Koszalinie.


Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Koszalinie
ul. Fałata 30
75-950 Koszalin
Wydział Spraw Pracowniczych


Dodatkowe informacje

 • umowa na czas określony zawarta w celu zastępstwa nieobecnego pracownika (przewidywany termin nieobecności do 21.11.2018 r.)
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • nadesłanych dokumentów nie zwracamy
 • dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
 • za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.


Jobs Vacancy Related to Stanowisko Obs Ugi Korespondencji: