17 May

Inspektor Wojew Dzki Jobs Vacancy in Dolno Ski Urz Wojew Dzki Wroc Awiu Wrocław

Position
Inspektor Wojew Dzki
Company
Dolno Ski Urz Wojew Dzki Wroc Awiu
Location
Wrocław DO
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Dolno Ski Urz Wojew Dzki Wroc Awiu Wrocław urgently required following position for Inspektor Wojew Dzki. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Wojew Dzki Jobs Vacancy in Dolno Ski Urz Wojew Dzki Wroc Awiu Wrocław Jobs Details:

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu;

  • wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych;
  • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego;
  • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
  • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;
  • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.
Zakres zadań
prowadzenie postępowań administracyjnych I-instancyjnych w sprawach z zakresu stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz na wniosek, przez jednostki samorządu terytorialnego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody starostom, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, na zbywanie oraz nabywanie, na wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
prowadzenie postępowań administracyjnych II-instancyjnych w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami,
przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
realizowanie zadań dotyczących ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
rozpatrywanie skarg w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami,
prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i urządzeń na nim posadowionych przez państwowe osoby prawne,
prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach dotyczących nabycia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, a stanowiących dotychczas własność osób fizycznych lub prawnych.


Jobs Vacancy Related to Inspektor Wojew Dzki: