17 May

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bełchatów

Position
Referent Prawno Administracyjny
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Bełchatów LO
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bełchatów urgently required following position for Referent Prawno Administracyjny. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bełchatów Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu (z wykorzystaniem przenośnego komputera, kopiarki i innych urządzeń biurowych) oraz uczestnictwo w kontrolach i oględzinach na terenie powiatu bełchatowskiego. Siedziba urzędu znajduje się na parterze, z toaletę na I piętrze bez windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w administracji
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.05.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Pabianicka 34, 97-400 Bełchatów
  w zaklejonej kopercie z adnotacją „nabór na stanowisko referenta prawno-administracyjnego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, oświadczam o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych".

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Kontaktować będziemy się z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 633 29 06.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Jobs Vacancy Related to Referent Prawno Administracyjny:

13Jul

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gliwice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gliwice opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawno Administracyjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. WARUNKI PRACY 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi... ... Continue reading -->


12Jul

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lublin. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lublin opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawno Administracyjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jul, 2018. WARUNKI PRACY Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania... ... Continue reading -->


26Jun

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawno Administracyjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Jun, 2018. WARUNKI PRACY warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz... ... Continue reading -->


04Jul

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Świnoujście. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Świnoujście opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Jul, 2018. Referent prawno - administracyjny. Praca prz komputerze.... ... Continue reading -->


06Jul

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Suwałki. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Suwałki opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawno Administracyjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Jul, 2018. WARUNKI PRACY praca administracyjno - biurowa praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych budynek 1-piętrowy, brak wind... ... Continue reading -->