17 May

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bełchatów

Position
Referent Prawno Administracyjny
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Bełchatów LO
Opening
17 May, 2018 3 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bełchatów urgently required following position for Referent Prawno Administracyjny. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bełchatów Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu (z wykorzystaniem przenośnego komputera, kopiarki i innych urządzeń biurowych) oraz uczestnictwo w kontrolach i oględzinach na terenie powiatu bełchatowskiego. Siedziba urzędu znajduje się na parterze, z toaletę na I piętrze bez windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w administracji
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.05.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Pabianicka 34, 97-400 Bełchatów
  w zaklejonej kopercie z adnotacją „nabór na stanowisko referenta prawno-administracyjnego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, oświadczam o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych".

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Kontaktować będziemy się z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 633 29 06.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Jobs Vacancy Related to Referent Prawno Administracyjny:

16May

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 May, 2018. Informacji w zakresie naboru udziela referent prawno-administracyjny Pan Piotr SUTRYK tel. 261543469. PRACA PRZY KOMPUTERZE POWYŻEJ 4 GODZIN,.... ... Continue reading -->


18May

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lublin. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lublin opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawno Administracyjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 May, 2018. WARUNKI PRACY Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania... ... Continue reading -->


17May

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bełchatów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bełchatów opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawno Administracyjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 May, 2018. WARUNKI PRACY Praca w siedzibie urzędu (z wykorzystaniem przenośnego komputera, kopiarki i innych urządzeń biurowych) oraz uczestnictwo w kontrolach i... ... Continue reading -->


19Apr

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawno Administracyjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Apr, 2018. WARUNKI PRACY stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją ZAKRES ZADAŃ prowadzenie postępowań w sprawach naruszenia prawa, w celu... ... Continue reading -->


10May

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Żagań. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Żagań opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawno Administracyjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 May, 2018. WARUNKI PRACY Praca administracyjno - biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i... ... Continue reading -->