28 Apr

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań

Position
Inspektor
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Poznań WP
Opening
28 Apr, 2018 24 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań urgently required following position for Inspektor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, na I piętrze, budynek nie posiada windy, praca przy komputerze.
Budynek z barierami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • odczytywanie danych z dokumentów oraz korzystanie zz zawartości policyjnych baz danych w zakresie przydzielonych prawnień,
 • wprowadzanie do policyjnych systemów informatycznych danych zawartych w dokumentach,
 • sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych do policyjnych baz danych oraz dokonywanie ich korekt,
 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • biegła obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Poznaniu
  ul. Szylinga 2
  60-790 Poznań

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie wg. mnożnika 1,1965 = 2242,05 zł brutto+ dodatek stażowy max. 20% brutto.
W liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, dane do korespondencji oraz adres mailowy.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje niekompletne lub nie podpisane odręcznie - nie przejdą do dalszego etapu rekrutacji.
Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomów. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe są m. in. świadectwa pracy /umowa o pracę nie potwierdza okresu zatrudnienia/.
Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane z aktualną datą.
Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o dalszych etapach naboru wyłącznie drogą mailową.
Ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy.
Dodatkowe informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod numerem telefonu 061 84 157 22
Zachęcamy do składania ofert również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Jobs Vacancy Related to Inspektor:

26Apr

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zakopane. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zakopane opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. WARUNKI PRACY - praca w siedzibie urzędu, - praca przy komputerze, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek i... ... Continue reading -->


21May

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Nowe Miasto Lubawskie. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Nowe Miasto Lubawskie opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 May, 2018. WARUNKI PRACY - praca administracyjno biurowa w siedzibie urzędu, - praca w terenie, - kontrole wykonywane u producentów, przedsiębiorców, w sklepach,... ... Continue reading -->


16May

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łask. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łask opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 May, 2018. WARUNKI PRACY Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze bez windy. Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu z uwagi na prowadzone sprawy z zakresu... ... Continue reading -->


23Apr

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Częstochowa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Częstochowa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Apr, 2018. WARUNKI PRACY Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, skaner, komputer oraz w monitor ekranowy –... ... Continue reading -->


16May

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 May, 2018. WARUNKI PRACY Praca w siedzibie urzędu, Cieszyn ul. Szeroka 13, parter oraz w terenie Narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia pomiarowe (dalmierz),... ... Continue reading -->