22 Apr

Inspektor Jobs Vacancy in Wojew Dzki Inspektorat Ochrony Lin Nasiennictwa Gda Sku Gdańsk

Position
Inspektor
Company
Wojew Dzki Inspektorat Ochrony Lin Nasiennictwa Gda Sku
Location
Gdańsk PM
Opening
22 Apr, 2018 28 days ago

Wojew Dzki Inspektorat Ochrony Lin Nasiennictwa Gda Sku Gdańsk urgently required following position for Inspektor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Jobs Vacancy in Wojew Dzki Inspektorat Ochrony Lin Nasiennictwa Gda Sku Gdańsk Jobs Details:

Warunki pracy Praca biurowo-terenowa.
Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego.

Praca w terenie to w szczególności dokonywanie kontroli:
przedsiębiorców, rolników, dostawców prowadzących wytwarzanie, obrót materiałem siewnym,
oceny polowej plantacji nasiennych,
lustracje polowe, pobieranie prób roślin.
Praca na czwartym piętrze w budynku bez podjazdów dla wózków inwalidzkich.
W budynku brak windy osobowej.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w terenie wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości na nierównych powierzchniach.
Praca w stresie.
Zagrożenie korupcją.
Częste kontakty z klientami. Zakres zadań
przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego na plantacjach nasiennych, prowadzenie nadzoru w tym zakresie;
prowadzenie nadzoru nad wprowadzaniem danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie;
organizowanie, przeprowadzanie oraz nadzorowanie wykonania oceny polowej plantacji nasiennych;
organizowanie, przeprowadzanie oraz nadzorowanie wykonania oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka oraz pobieranie prób do oceny weryfikacyjnej na terenie województwa pomorskiego;
prowadzenie nadzoru nad pracą kwalifikatorów urzędowych i akredytowanych oraz inspektorów w oddziałach Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie prowadzonych spraw nasiennych;
prowadzenie kontroli w zakresie wytwarzania, przerobu i obrotu materiałem siewnym.

Jobs Vacancy Related to Inspektor:

26Apr

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zakopane. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zakopane opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. WARUNKI PRACY - praca w siedzibie urzędu, - praca przy komputerze, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek i... ... Continue reading -->


21May

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Nowe Miasto Lubawskie. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Nowe Miasto Lubawskie opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 May, 2018. WARUNKI PRACY - praca administracyjno biurowa w siedzibie urzędu, - praca w terenie, - kontrole wykonywane u producentów, przedsiębiorców, w sklepach,... ... Continue reading -->


16May

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łask. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łask opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 May, 2018. WARUNKI PRACY Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze bez windy. Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu z uwagi na prowadzone sprawy z zakresu... ... Continue reading -->


23Apr

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Częstochowa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Częstochowa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Apr, 2018. WARUNKI PRACY Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, skaner, komputer oraz w monitor ekranowy –... ... Continue reading -->


16May

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 May, 2018. WARUNKI PRACY Praca w siedzibie urzędu, Cieszyn ul. Szeroka 13, parter oraz w terenie Narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia pomiarowe (dalmierz),... ... Continue reading -->