22 Apr

Inspektor Jobs Vacancy in Wojew Dzki Inspektorat Ochrony Lin Nasiennictwa Gda Sku Gdańsk

Position
Inspektor
Company
Wojew Dzki Inspektorat Ochrony Lin Nasiennictwa Gda Sku
Location
Gdańsk PM
Opening
22 Apr, 2018 30+ days ago

Wojew Dzki Inspektorat Ochrony Lin Nasiennictwa Gda Sku Gdańsk urgently required following position for Inspektor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Jobs Vacancy in Wojew Dzki Inspektorat Ochrony Lin Nasiennictwa Gda Sku Gdańsk Jobs Details:

Warunki pracy Praca biurowo-terenowa.
Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego.

Praca w terenie to w szczególności dokonywanie kontroli:
przedsiębiorców, rolników, dostawców prowadzących wytwarzanie, obrót materiałem siewnym,
oceny polowej plantacji nasiennych,
lustracje polowe, pobieranie prób roślin.
Praca na czwartym piętrze w budynku bez podjazdów dla wózków inwalidzkich.
W budynku brak windy osobowej.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w terenie wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości na nierównych powierzchniach.
Praca w stresie.
Zagrożenie korupcją.
Częste kontakty z klientami. Zakres zadań
przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego na plantacjach nasiennych, prowadzenie nadzoru w tym zakresie;
prowadzenie nadzoru nad wprowadzaniem danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie;
organizowanie, przeprowadzanie oraz nadzorowanie wykonania oceny polowej plantacji nasiennych;
organizowanie, przeprowadzanie oraz nadzorowanie wykonania oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka oraz pobieranie prób do oceny weryfikacyjnej na terenie województwa pomorskiego;
prowadzenie nadzoru nad pracą kwalifikatorów urzędowych i akredytowanych oraz inspektorów w oddziałach Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie prowadzonych spraw nasiennych;
prowadzenie kontroli w zakresie wytwarzania, przerobu i obrotu materiałem siewnym.


Jobs Vacancy Related to Inspektor:

12Jul

Inspektor Sekretariatu Spraw Biurowych Jobs Vacancy in Tramwaje Warszawskie Warszawa. Tramwaje Warszawskie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Sekretariatu Spraw Biurowych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jul, 2018. Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., firma o 150-letniej tradycji, świadcząca usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, kierująca się zasadą... ... Continue reading -->


13Jul

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Grójec. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Grójec opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, ul. Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością... ... Continue reading -->


12Jul

Inspektor Biurze Kontroli Miejscu Wydzia Terenowych Zachodniopomorskiego Oddzia Regionalnego Stanowisko Miejsce Pracy Szczecin Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Biurze Kontroli Miejscu Wydzia Terenowych Zachodniopomorskiego Oddzia Regionalnego Stanowisko Miejsce Pracy Szczecin position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jul, 2018. Inspektor w Biurze Kontroli na Miejscu/Wydział Kontroli Terenowych Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko:. OR16/BKM/40/18.... ... Continue reading -->

13Jul

Inspektor Podkarpacki Oddzia Regionalny Arimr Mieleckie Biuro Powiatowe Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Mielec Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Podkarpacki Oddzia Regionalny Arimr Mieleckie Biuro Powiatowe Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Mielec position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Inspektor Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR / Mieleckie Biuro Powiatowe Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Stanowisko... ... Continue reading -->

10Jul

Inspektor Nadzoru Jobs Vacancy in Poczta Polska Warszawa. Poczta Polska Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Nadzoru position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Jul, 2018. Opis stanowiska U nas zyskasz: stabilne zatrudnienie oraz umowę o pracę, pensję zawsze na czas i premię miesięczną, trzynastą pensję i dodatek stażowy,... ... Continue reading -->