22 Mar

Stanowisko Przej Ciowych Wiadectw Atno Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Kraków

Position
Stanowisko Przej Ciowych Wiadectw Atno
Company
Pkp Koleje Stwowe
Location
Kraków ML
Opening
22 Mar, 2018 30+ days ago

Pkp Koleje Stwowe Kraków urgently required following position for Stanowisko Przej Ciowych Wiadectw Atno. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Stanowisko Przej Ciowych Wiadectw Atno Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Kraków Jobs Details:

Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

 • prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem realizacji projektu w zakresie kontrolingu,
 • sporządzanie, analizowanie i weryfikowanie sprawozdań dotyczących realizacji projektu,
 • obsługa systemu informatycznego SAP i Platformy Zakupowej w zakresie realizowanego projektu,
 • opracowywanie danych finansowych do projektów uchwał i wniosków dotyczących projektu,
 • sporządzanie harmonogramów nakładów i środków celem opracowania planu działalności inwestycyjnej Spółki,
 • udział w nadzorowaniu i uzgadnianiu kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektu, w tym analiza faktur oraz PŚP, dla zapewnienia prawidłowego finansowania projektu,
 • udział w opracowywaniu raportów końcowych z realizacji projektu celem rozliczenia projektu.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalnościach: ekonomia, finanse lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe ogółem 4 lata, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z realizacją zadań obejmujących zagadnienia inwestycyjne, ekonomiczne lub finansowe,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość obsługi systemu SAP na poziomie średnio zaawansowanym.

Oferujemy

Oferujemy:
 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

*użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 28.03.2018.


Jobs Vacancy Related to Stanowisko Przej Ciowych Wiadectw Atno: