20 Jun

Dyspozytor Zak Adu Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Częstochowa

Position
Dyspozytor Zak Adu
Company
Pkp Koleje Stwowe
Location
Częstochowa SL
Opening
20 Jun, 2018 30 days ago

Pkp Koleje Stwowe Częstochowa urgently required following position for Dyspozytor Zak Adu. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Dyspozytor Zak Adu Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Częstochowa Jobs Details:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie informacji i ich rejestrowanie w celu dokumentowania pracy eksploatacyjnej w obsługiwanych aplikacjach,
 • podejmowanie działań w celu likwidacji zagrożeń i skutków awarii,
 • powiadamianie zainteresowanych osób i służb w sytuacjach kryzysowych celem podjęcia adekwatnych działań,
 • przekazywanie kierownictwu Zakładu bieżącej informacji z wykonania zadań celem kontroli ich realizacji.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • 7 lat stażu pracy, w tym 3 lata na stanowiskach w branży drogowej, ruchowej lub automatyki,
 • egzamin kwalifikacyjny na stanowisko dyżurnego ruchu, automatyka lub toromistrza,
 • znajomość pakietu MS Office w stopniu średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • wiedza zawodowa,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

Mile widziane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe.

Oferujemy

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • równoważny czas pracy,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str.1-88, zwanym dalej RODO). Zgodnie z Rozporządzeniem (RODO), w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 • Warunki zdrowotne – fizyczne i psychofizyczne oraz inne wymagania, jakie powinni spełniać pracownicy są określone przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 46).

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 02.07.2018.


Jobs Vacancy Related to Dyspozytor Zak Adu: