22 Mar

Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Cyfryzacji Warszawie Warszawa

Position
Specjalista
Company
Ministerstwo Cyfryzacji Warszawie
Location
Warszawa MZ
Opening
22 Mar, 2018 30+ days ago

Ministerstwo Cyfryzacji Warszawie Warszawa urgently required following position for Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Cyfryzacji Warszawie Warszawa Jobs Details:

Warunki pracy Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa);
Elastyczne godziny pracy;

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Zakres zadań
prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z udostępnianiem danych i informacji z rejestru PESEL i RDO oraz CEPiK na rzecz użytkowników instytucjonalnych i innych uprawnionych podmiotów, w tym przygotowywanie decyzji i postanowień w I i II instancji;
udzielanie konsultacji podmiotom zewnętrznym w zakresie udostępniania danych z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji;
przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski i interpelacje dot. udostępniania danych;
przygotowywanie interpretacji, opinii i wyjaśnień dot. przepisów prawa stanowiących podstawę działania wydziału;
ocenianie projektów aktów prawnych przedłożonych do zaopiniowania.


Jobs Vacancy Related to Specjalista:

16Apr

Specjalista Biurze Relacji Otoczeniem Jobs Vacancy in Pkn Orlen Warszawa. Pkn Orlen Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Biurze Relacji Otoczeniem position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2018. Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: współpracę w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw pomiędzy... ... Continue reading -->


17Apr

Specjalista Ekonomicznych Jobs Vacancy in Budimex . Budimex opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Ekonomicznych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Apr, 2018. Opis stanowiska Do Twoich zadań należeć będzie: weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących... ... Continue reading -->


  • Company: Budimex
  • Added: 5 dni temu

17Apr

Specjalista Ekonomicznych Jobs Vacancy in Budimex . Budimex opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Ekonomicznych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Apr, 2018. Opis stanowiska Do Twoich zadań należeć będzie: weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących... ... Continue reading -->


  • Company: Budimex
  • Added: 5 dni temu

17Apr

Specjalista Ekonomicznych Jobs Vacancy in Budimex . Budimex opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Ekonomicznych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Apr, 2018. Opis stanowiska Do Twoich zadań należeć będzie: weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących... ... Continue reading -->


  • Company: Budimex
  • Added: 5 dni temu

11Apr

Specjalista Administracji Jobs Vacancy in Skie Centrum Szkoleniowe Katowice. Skie Centrum Szkoleniowe Katowice opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Administracji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Apr, 2018. Specjalista ds. Administracji Jeżeli potrafisz: dobrze organizować pracę, zarządzać dużą ilością informacji, reprezentować nas w kontaktach z różnymi... ... Continue reading -->