25 Sep

Stra Nik Sok Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Przemyśl

Position
Stra Nik Sok
Company
Pkp Koleje Stwowe
Location
Przemyśl PP
Opening
25 Sep, 2018 30+ days ago

Pkp Koleje Stwowe Przemyśl urgently required following position for Stra Nik Sok. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Stra Nik Sok Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Przemyśl Jobs Details:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych,
 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych,
 • podejmowanie interwencji w stosunku do osób popełniających czyny zabronione prawem,
 • patrolowanie obszaru kolejowego i pociągów pasażerskich zgodnie z poleceniami przełożonych,
 • zabezpieczanie śladów, dowodów i mienia oraz udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w miejscu powstania wypadku kolejowego do czasu przybycia służb medycznych, organów dochodzeniowych i komisji powypadkowej,
 • sprawdzanie, zabezpieczanie i konwojowanie przesyłek towarowych,
 • ujęcie i niezwłoczne doprowadzenie do policji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcie czynności wykraczających poza uprawnienia straży ochrony kolei,
 • nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego oraz występowanie przed sądem i organami administracji państwowej w sprawach związanych z podejmowanymi działaniami służbowymi,
 • prowadzenie dokumentacji służbowej.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych określoną w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2332 z późn. zm.),
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • nienaganna opinia,
 • ukończone 21 lat,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.


Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe w specjalności bezpieczeństwo publiczne,
 • prawo jazdy kat. B.,
 • znajomość sztuk walki i technik interwencyjnych,
 • znajomość języka obcego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie podstawowym,
 • uprawnienia instruktora strzelectwa,
 • uprawnienia instruktora Taktyk i Technik Interwencji,
 • kwalifikacje ratownika medycznego.

Oferujemy

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str.1-88, zwanym dalej RODO). Zgodnie z Rozporządzeniem (RODO), w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 • użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 02.10.2018.


Jobs Vacancy Related to Stra Nik Sok: