19 Sep

Referent Planowania Przestrzeni Handlowej Jobs Vacancy in Sps Handel Ostrołęka

Position
Referent Planowania Przestrzeni Handlowej
Company
Sps Handel
Location
Ostrołęka MZ
Opening
19 Sep, 2018 30+ days ago

Sps Handel Ostrołęka urgently required following position for Referent Planowania Przestrzeni Handlowej. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Planowania Przestrzeni Handlowej Jobs Vacancy in Sps Handel Ostrołęka Jobs Details:

Opis oferty pracy:

Jesteśmy rozwijającą się firmą o międzynarodowym zakresie działania. Jeśli chcesz pomnażać ten sukces, jesteś osobą dynamiczną i lubiącą wyzwania, dołącz do nas, jako: Referent ds. planowania przestrzeni handlowej

Opis zadań:
 • Tworzenie planogramów spełniających wymogi handlowe i operacyjne w programie,
 • Wdrażanie planogramów w sklepach,
 • Udział w zbieraniu danych, ich obróbce i interpretacji
 • Ścisła współpraca z Działem Zakupów i Kierownikami sklepów
 • Projektowanie powierzchni handlowej w sklepach

Oczekiwania:
 • Biegła znajomość obsługi komputera i umiejętność posługiwania się programem MS Excel
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Mile widziane doświadczenie w tworzeniu planogramów lub ekspozycji w sklepach,
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Praca od poniedziałku do piątku (stałe godziny)
 • Wynagrodzenie + premię
 • Pakiet ubezpieczenia na życie oraz opiekę medyczną
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty
CV ze zdjęciem oraz informacją, jakiego stanowiska i regionu prosimy przesłać na adres: @
W treści CV proszę o umieszczenie poniższej Klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest SPS Handel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPS Handel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, tel. 29 760 00 30, fax: 29 760 99 45, e-mail: @ @
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod w/w adresem administratora oraz adresem e-mail: @
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy @ @
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.


Jobs Vacancy Related to Referent Planowania Przestrzeni Handlowej: