21 Mar

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Brzegu Brzeg

Position
Starszy Specjalista
Company
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Brzegu
Location
Brzeg OP
Opening
21 Mar, 2019 30+ days ago

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Brzegu Brzeg urgently required following position for Starszy Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Brzegu Brzeg Jobs Details:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonania zadań
 • praca biurowa;
 • kierowanie samochodem służbowym;
 • kontrole i inspekcje w terenie (powiat brzeski).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • praca w siedzibie urzędu, lokalizacja biura – wysoki parter, budynek nie wyposażony w windę, budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i poza siedzibą urzędu (teren powiatu brzeskiego)
 • narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe, samochód służbowy.

Zakres zadań

 • doraźne kontrole budów, robót budowlanych oraz utrzymania obiektów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i prawidłowego utrzymania obiektów;
 • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy;
 • współprzeprowadzanie kontroli obowiązkowych budów;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych w celu zbadania ich przyczyn i okoliczności ich powstania;
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych;
 • prowadzenie postępowań w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym;
 • rozpatrywanie skarg powszechnych oraz zażaleń w trybie art. 37 Kpa;
 • przygotowanie projektów pism do organów administracji publicznej, stron postępowań i innych osób i podmiotów;
 • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy oraz ewentualnego udzielania wyjaśnień;
 • sporządzanie sprawozdań budowlanych do właściwych organów, urzędów i instytucji, zgodnie z właściwością Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • opracowywanie rocznych planów pracy i kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania;
 • prowadzenie rejestru obiektów wielkopowierzchniowych;
 • obsługa sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w przypadku nieobecności pracownika sekretariatu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budownictwo, architektura,studia prawnicze-aplikant
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego jak również związanych z nim przepisów wykonawczych, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych w terenie;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista i asertywność;
 • umiejętność pracy w warunkach stresowych;
 • umiejętność pracy w zespole, systematyczność.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


Jobs Vacancy Related to Starszy Specjalista:

03Apr

Starszy Specjalista Przej Tego Maj Tku Jobs Vacancy in Pko Bank Polski Warszawa. Pko Bank Polski Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista Przej Tego Maj Tku position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Apr, 2019. Jako Starszy Specjalista będziesz odpowiedzialny za:. Posiadasz wykształcenie wyższe, preferowane - związane z gospodarką nieruchomościami,.... ... Continue reading -->


23Apr

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Apr, 2019. „oferta pracy – starszy specjalista w ROW – zastępstwo”. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:.... ... Continue reading -->


22Mar

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Mar, 2019. WARUNKI PRACY Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w... ... Continue reading -->


16Apr

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. WARUNKI PRACY - praca administracyjno - biurowa; - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń... ... Continue reading -->


30Jan

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kraków. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Jan, 2019. „Starszy Specjalista – D-2”). Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:.... ... Continue reading -->