16 Nov

Asystent Kierownika Kontraktu Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Szczecin

Position
Asystent Kierownika Kontraktu
Company
Pkp Koleje Stwowe
Location
Szczecin ZA
Opening
16 Nov, 2018 30+ days ago

Pkp Koleje Stwowe Szczecin urgently required following position for Asystent Kierownika Kontraktu. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Asystent Kierownika Kontraktu Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Szczecin Jobs Details:

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektu inwestycyjnego celem wykonania kontraktu zgodnie z przyjętymi założeniami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji przetargowych,
 • współudział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji kontraktu,
 • współudział w sporządzaniu harmonogramów rzeczowo - finansowych kontraktu niezbędnych dla przyjęcia planu realizacji projektu inwestycyjnego oraz współudział w sporządzaniu sprawozdań niezbędnych do monitorowania realizacji projektu,
 • współudział w weryfikowaniu zakresu rzeczowo - finansowego kontraktu,
 • współudział w identyfikacji i raportowanie do właściwych komórek organizacyjnych zagrożeń, ryzyk w realizacji kontraktu/projektu oraz współudział w podejmowaniu działań zapobiegających,
 • współudział w uzgadnianiu dokumentów (w tym faktur) dotyczących płatności dla Wykonawcy i Inżyniera,
 • współudział w planowaniu zamknięć torowych w aspekcie zakładanych harmonogramów robót dla opracowywanego rozkładu jazdy uwzględniającego planowane roboty,
 • współudział w opiniowaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej,
 • dbanie o jakość, rejestrowanie, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji projektu we wszystkich fazach jego wdrażania i trwałości projektu oraz sporządzanie raportów okresowych kierownika kontraktu,
 • udział w prowadzeniu wyrywkowych kontroli jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne w specjalnościach: budownictwo, transport kolejowy, systemy sterowania ruchem, drogi i mosty lub pokrewne,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok na stanowiskach związanych z realizacją projektów inwestycyjnych,
 • wiedza zawodowa z zakresu inwestycji, warunków kontraktowych FIDIC, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
 • znajomość pakietu MS Office i MS Project na poziomie średniozaawansowanym,
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

Oferujemy

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str.1-88, zwanym dalej RODO). Zgodnie z Rozporządzeniem (RODO), w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 29.11.2018.


Jobs Vacancy Related to Asystent Kierownika Kontraktu:

12Dec

Asystent Kierownika Kontraktu Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Warszawa. Pkp Koleje Stwowe Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Kierownika Kontraktu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Dec, 2018. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektu inwestycyjnego celem... ... Continue reading -->


05Dec

Asystent Kierownika Kontraktu Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Kraków. Pkp Koleje Stwowe Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Kierownika Kontraktu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Dec, 2018. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektu inwestycyjnego celem... ... Continue reading -->


13Dec

Asystent Kierownika Kontraktu Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Gdańsk. Pkp Koleje Stwowe Gdańsk opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Kierownika Kontraktu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Dec, 2018. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektu inwestycyjnego celem... ... Continue reading -->


12Dec

Asystent Kierownika Kontraktu Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Poznań. Pkp Koleje Stwowe Poznań opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Kierownika Kontraktu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Dec, 2018. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektu inwestycyjnego celem... ... Continue reading -->


13Dec

Asystent Kierownika Kontraktu Jobs Vacancy in Pkp Koleje Stwowe Szczecin. Pkp Koleje Stwowe Szczecin opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Kierownika Kontraktu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Dec, 2018. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektu inwestycyjnego celem... ... Continue reading -->