18 Nov

Referent Jobs Vacancy in Wojskowa Komenda Uzupe Nie Warszawa Ochota Warszawa

Position
Referent
Company
Wojskowa Komenda Uzupe Nie Warszawa Ochota
Location
Warszawa MZ
Opening
18 Nov, 2018 30 days ago

Wojskowa Komenda Uzupe Nie Warszawa Ochota Warszawa urgently required following position for Referent. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Jobs Vacancy in Wojskowa Komenda Uzupe Nie Warszawa Ochota Warszawa Jobs Details:

Warunki pracy

Reprezentacja urzędu, kontakt z interesantem, praca sztabowo-biurowa, przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.
Brak windy oraz infrastruktury dla niepełnosprawnych, praca na trzecim piętrze, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • wprowadzanie i prowadzenie w systemie SI SPIRALA - ZINT ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy;
 • kontakt osobisty z interesantem;
 • sporządzanie zaświadczeń w związku z prowadzoną ewidencją;
 • prowadzenie ewidencji zasobów rezerw osobowych.
 • uzupełnianie osobowych potrzeb mobilizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dobra znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej o prowadzeniu ewidencji wojskowej;
 • dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • dobra znajomość ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony;
 • umiejętność pracy w programie Word i Excel;
 • znajomość zagadnień związanych z uzupełnianiem osobowych potrzeb mobilizacyjnych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


Jobs Vacancy Related to Referent:

13Dec

Referent Samodzielne Stanowisko Pracy Rejestracji Zwierz Miejsce Sztumskim Biurze Powiatowym Pomorskiego Oddzia Regionalnego Arimr Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Samodzielne Stanowisko Pracy Rejestracji Zwierz Miejsce Sztumskim Biurze Powiatowym Pomorskiego Oddzia Regionalnego Arimr position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Dec, 2018. Referent Samodzielne stanowisko pracy ds. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na... ... Continue reading -->

14Dec

Referent Inspektor Samodzielne Stanowisko Pracy Kancelaryjno Biurowych Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Biurze Powiatowym Toruniu Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Inspektor Samodzielne Stanowisko Pracy Kancelaryjno Biurowych Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Biurze Powiatowym Toruniu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Dec, 2018. Referent / Inspektor Samodzielne stanowisko pracy ds. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko?Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu poszukuje... ... Continue reading -->

12Dec

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Golub-Dobrzyń. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Golub-Dobrzyń opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Dec, 2018. WARUNKI PRACY -praca administracyjno-biurowa -praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie -budynek urzędu nieprzystosowany... ... Continue reading -->


15Dec

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Iława. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Iława opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. Z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - referent do spraw pracowniczych i administracyjnych". Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do... ... Continue reading -->


15Dec

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. WARUNKI PRACY Miejsce pracy znajduje się na drugim piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych... ... Continue reading -->