15 Oct

Inspektor Specjalista Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Wydzia Autoryzacji Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa urgently required following position for Inspektor Specjalista Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Wydzia Autoryzacji Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Specjalista Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Wydzia Autoryzacji Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Jobs Details:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor / Specjalista Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Wydział ds. Autoryzacji w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba / 1 etat - umowa o pracę na czas określony – w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Oferujemy:
  • przejrzyste zasady wynagradzania,
  • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
  • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
weryfikacja dokumentacji z postępowań ofertowych zgodnie z procedurami oraz przepisami obowiązującego prawa,
weryfikacja wniosków o płatność,
weryfikacja zobowiązań.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie: wyższe

znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
znajomość problematyki Unii Europejskiej w zakresie działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
znajomość zagadnień z Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR,

Wymagania pożądane:
prawo jazdy kat.B,
dokładność, sumienność, systematyczność,
umiejętność pracy w zespole,
otwartość na uczenie się.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV i list motywacyjny,
2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do: 29.10.2018 (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń

z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru: nr ref. ogłoszenia OR02/36/2018
osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530 )
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru: nr ref. ogłoszenia OR02/36/2018

W wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR02@arimr.gov.pl

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. tel. 56 619 83 11 / 13

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 15.10.2018

Jobs Vacancy Related to Inspektor Specjalista Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Wydzia Autoryzacji Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr: