24 Sep

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Wielkopolski Urz Wojew Dzki Poznaniu Poznań

Position
Starszy Inspektor
Company
Wielkopolski Urz Wojew Dzki Poznaniu
Location
Poznań WP
Opening
24 Sep, 2018 30+ days ago

Wielkopolski Urz Wojew Dzki Poznaniu Poznań urgently required following position for Starszy Inspektor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Wielkopolski Urz Wojew Dzki Poznaniu Poznań Jobs Details:

Warunki pracy

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
 • praca wykonywana w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu (wyjazdy służbowe)
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych
 • budynek zabytkowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • klatka schodowa o stromych, przekraczających normatyw stopni, schodach z poręczami
 • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe
 • w budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarnych nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek stażowy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
 • dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
 • pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
 • ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej (marszałka województwa, starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) i jednostkach organizacyjnych
 • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne
 • przeprowadzanie kontroli operatu technicznego w trakcie rozpatrywania skarg na organy administracji geodezyjnej i kartograficznej i wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne przedsiębiorców, a także w toku wydawania decyzji administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu cywilnego
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


Jobs Vacancy Related to Starszy Inspektor:

14Dec

Inspektor Specjalista Starszy Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Prow Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Biurze Powiatowym Lni Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Specjalista Starszy Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Prow Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Biurze Powiatowym Lni position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Dec, 2018. Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista Stanowisko pracy ds. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w... ... Continue reading -->


06Dec

Starszy Inspektor Dziale Organizacyjnych Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Zielona Góra. Agencja Mienia Wojskowego Zielona Góra opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor Dziale Organizacyjnych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Dec, 2018. Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, min. roczny staż pracy, znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji tj. ustawy o... ... Continue reading -->


10Dec

Starszy Inspektor Dziale Gospodarki Mieniem Ruchomym Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Kraków. Agencja Mienia Wojskowego Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor Dziale Gospodarki Mieniem Ruchomym position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Dec, 2018. Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B. znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o prawach konsumenta, znajomość pakietu MS... ... Continue reading -->


31Aug

Starszy Inspektor Dziale Windykacji Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Kraków. Agencja Mienia Wojskowego Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor Dziale Windykacji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Aug, 2018. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, minimum roczne doświadczenie zawodowe, znajomość ustaw o Agencji Mienia Wojskowego i Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych... ... Continue reading -->


04Dec

Ciitt Starszy Referent Specjalista Jobs Vacancy in Sggw Warszawa. Sggw Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Ciitt Starszy Referent Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Dec, 2018. Starszy referent/ specjalista. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za... ... Continue reading -->