17 Jul

Asystent Jobs Vacancy in Wsosp Dęblin

Position
Asystent
Company
Wsosp
Location
Dęblin LL
Opening
17 Jul, 2018 30+ days ago

Wsosp Dęblin urgently required following position for Asystent. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Asystent Jobs Vacancy in Wsosp Dęblin Jobs Details:

WYMAGANIA NA STANOWISKO ASYSTENTA

INSTYTUCJA: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
MIASTO: Dęblin
STANOWISKO: asystent
DZIEDZINA: nauki społeczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie
FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę
WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat
ZALICZENIE DO MINIMUM KADROWEGO: wymagane
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.08.2018 r.
SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych, bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, zarządzanie kryzysowe

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.). Kandydaci muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesyłanie na adres:

Kancelaria Jawna
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin

z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA WBNiL IBP” lub osobiste złożenie w Kancelarii Jawnej, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin;

następujących dokumentów:

 • listu motywacyjnego (podania o zatrudnienie) skierowanego do J.M. Rektora – Komendanta;
 • kwestionariusza osobowego;
 • aktualnego CV;
 • dyplomów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego w zakresie nauk społecznych;
 • certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane inne kwalifikacje szczególne;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenia, że WSOSP będzie w przypadku wygrania konkursu podstawowym miejscem pracy na potrzeby nadawania stopni naukowych i prowadzenia kierunków studiów;
 • oświadczenia o spełnieniu wymagań art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.);
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE";
 • innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych (szczególnych) kwalifikacji.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego w obszarach związanych z bezpieczeństwem państwa, obejmujący publikacje w języku polskim, jak również w językach kongresowych;
 • znajomości języka obcego na poziomie B2 lub wyższym; możliwa weryfikacja znajomości języka angielskiego;
 • dyspozycyjność.

Wymagania preferowane:

 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa państwa;
 • dorobek w obszarze bezpieczeństwa państwa;
 • w razie podobnego poziomu kandydatów o zbliżonych kompetencjach możliwym będzie napisanie eseju w języku angielskim z obszaru bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 518 271

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor – Komendant, po zapoznaniu się
z wnioskiem komisji konkursowej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.


Jobs Vacancy Related to Asystent:

05Sep

Asystentka Ksi Gowej Jobs Vacancy in Company Warszawa. Company Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystentka Ksi Gowej position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Sep, 2018. Oferta skierowana jest do osób, które chcą się kształcić w kierunku księgowości - absolwentów studiów kierunkowych, Liceum Ekonomicznego i osób w trakcie nauki... ... Continue reading -->


06Aug

Asystent Dziale Administracji Personalnej Jobs Vacancy in Lionbridge Technologies Warszawa. Lionbridge Technologies Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Dziale Administracji Personalnej position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Aug, 2018. Zakres obowiązków archiwizacja akt personalnych, administrowanie programem Multisport i sporządzanie raportów i zestawień, kompletowanie dokumentów dla nowo... ... Continue reading -->


05Sep

Asystent Asystentka Dyrektora Jobs Vacancy in Ing . Ing opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Asystentka Dyrektora position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Sep, 2018. Rodzaj umowy: umowa na czas określony/zastępstwo ok. 1,5 roku (w przypadku pracowników zatrudnionych na umowie na czas nieokreślony, warunki umowy dot. okresu... ... Continue reading -->


 • Company: Ing
 • Added: 19 dni temu

21Sep

Asystent Zespole Administracji Jobs Vacancy in Grant Thornton Toruń. Grant Thornton Toruń opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Zespole Administracji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Sep, 2018. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację bieżących zadań w zakresie wsparcia biznesu, takich jak: obsługa klienta, organizacja... ... Continue reading -->


28Aug

Asystentka Biura Pomoc Ksi Gowa Jobs Vacancy in Company Warszawa. Company Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystentka Biura Pomoc Ksi Gowa position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 Aug, 2018. Biuro rachunkowe poszukuje rezolutnej osoby na stanowisko asystentki biura z przewagą obowiązków pomocy księgowej. Zakres obowiązków: - obsługa sekretariatu ... ... Continue reading -->